Peter F. Hjort

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peter F. Hjort

Frank Åbyholm, Peter F. Hjort
14.06.2007
Vår kjære kollega og venn Gunnar Eskeland er gått bort. Gunnar ble født 5. april 1923 i Stavanger. Han ble cand.med. i 1950 og dr.med. i 1966 på doktoravhandlingen Bukhinnens regenerasjonsevne . Han...
Peter F. Hjort
18.10.2007
Ödegård, S I rättvisans namn Ansvar, skuld och säkerhet i vården. 343 s, tab, ill. Stockholm: Liber, 2007 ISBN 978-91-47-05354-4 Denne boken handler om det som går galt i helsetjenesten og drøfter...
Peter F. Hjort
15.02.2007
Evans, I Thornton, H Chalmers, I. Testing treatments Better research for better healthcare. 116 s, tab. London: British Library, 2006. Pris GBP 13 ISBN 0-7123-4909-X Dette er en viktig, skremmende og...
Peter F. Hjort
28.06.2007
Kotter, J Rathgeber, H. Our iceberg is melting Changing and succeeding under any conditions. 147 s, ill. London: Pan Macmillan, 2006. Pris GBP 10 ISBN 978-02300-1420-6 Førsteforfatteren John Kotter...
Peter F. Hjort
28.06.2007
Wootton, D. Bad medicine Doctors doing harm since Hippocrates. 304 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2006. Pris GBP 17 ISBN 978-0-19-280355-9 Det kommer stadig nye bøker om medisinens...
Peter F. Hjort
13.12.2007
Gawande, A. Better A surgeon’s notes on performance. 273 s. London: Profile Books, 2007. Pris GPB 13 ISBN 978-1-86197-897-4 Budskapet er at vi ikke behøver å vente på nye medisinske fremskritt for å...
Peter F. Hjort
06.09.2007
Groopman, J. How doctors think 307 s. Boston, MA: Houghton Mifflin, 2007. Pris USD 26 ISBN 978-0-618-61003-7 Groopman er hematolog og kreftspesialist, professor ved Harvard Medical School og i...
Peter F. Hjort
17.04.2008
Haarløv, W. Den tomme stol Om døden og det at miste. En brugsbog. 232 s. København: Schønberg, 2008. Pris DKK 199 ISBN 978-87-570-1713-7 Forfatteren er psykoterapeut med egen praksis for både...
Peter F. Hjort
31.01.2008
Pederson, JA New research on fibromyalgia New York, NY: Nova Science Publishers, 2006. Pris USD 129 ISBN 1-60021-267-0 Fibromyalgi er et syndrom som rammer mange, særlig middelaldrende kvinner. Det...
Peter F. Hjort
06.11.2008
Graboys, T Zheutlin, P. Life in the balance A physician’s memoir of life, love, and loss with Parkinson’s disease and dementia. 201 s. New York, NY: Union Square Press, 2008. Pris USD 20 ISBN 978-1-...
Peter F. Hjort
13.03.2008
Jacobsen, K Larsen, K. Ve og velfærd Læger, sundhed og samfund gennem 200 år. 536 s, ill. København: Lægeforeningens forlag, 2007. Pris DKK 399 ISBN 978-87-595-2851-8 Den Almindelige Danske...
Peter F. Hjort
23.10.2008
Griffiths, J Weyers, H Adams, M. Euthanasia and law in Europe 595 s, tab, ill. Oxford: Hart Publishing, 2008. Pris GBP 60 ISBN 978-1-84113-700-1 Dette er en murstein om jus og eutanasi. Den er...
Peter F. Hjort
26.06.2008
RB., Waale Ikke sykemeldt fra livet 152 s, ill. Oslo: Akribe, 2008. Pris NOK 299 ISBN 978-82-7950-128-2 Forfatteren var 51 år, lektor i ungdomsskolen og en engasjert lærebokforfatter i KRL-fagene da...
Peter F. Hjort
26.06.2008
T., Skagestad Hva med meg, da? Når partneren blir syk. 126 s. Oslo: Noras Ark, 2008. Pris NOK 229 ISBN 978-82-7979-056-3 Boken består av ti intervjuer med pårørende til pasienter med alvorlige og...
Peter F. Hjort
14.08.2008
CR., Morris The surgeons Life and death in a top heart center. 318 s. London: W.W. Norton, 2007. Pris GBP 16 ISBN 978-0-393-06562-6 Forfatteren er jurist og bankmann og har skrevet ti bestselgere...
Peter F. Hjort, Tor Petter Ekroll
01.01.2009
Helsevesenet endrer seg stadig – mot mer sammensatte og komplekse systemer. I disse systemene er feil og avvik uunngåelig, men de blir samtidig i liten grad akseptert ( 1 ). Personellet som er...
Peter F. Hjort
22.10.2009
Meck-Zagal, R Saugstad, T. Sundhedspædagogik for praktikere 3. utg. 228 s. København: Munksgaard Danmark, 2009. Pris DKK 268 ISBN 978-87-628-0898-0 Denne utgivelsen – en tredjeutgave – er først og...
Peter F. Hjort
14.05.2009
S., Carlenius Omsorg ved livets slutt Møter med pasienter og pårørende. 139 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 229 ISBN 978-82-450-0780-0 Forfatteren er teolog og sykepleier. Hun har arbeidet...
Peter F. Hjort
12.02.2009
Richardson, A. Life in a hospice Reflections on caring for the dying. Oxon: Radcliffe, 2007. Pris GBP 20 ISBN 978-1-84619-243-2 Hospits betyr herberge, men «hospice» ble et eget begrep da Cicely...
Peter F. Hjort
25.06.2009
Grünfeld, NF. Den døende doktoren 52 min. DVD. Oslo: Norsk filminstitutt, 2009. Pris NOK 169 REG.NR. 137219 Berthold Grünfeld ble født i Bratislava i Slovakia 28.1. 1932. Han var jøde og unngikk...