Peter F. Hjort

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peter F. Hjort

Frank Åbyholm, Peter F. Hjort
14.06.2007
Vår kjære kollega og venn Gunnar Eskeland er gått bort. Gunnar ble født 5. april 1923 i Stavanger. Han ble cand.med. i 1950 og dr.med. i 1966 på doktoravhandlingen Bukhinnens regenerasjonsevne . Han...
Peter F. Hjort
18.10.2007
Ödegård, S I rättvisans namn Ansvar, skuld och säkerhet i vården. 343 s, tab, ill. Stockholm: Liber, 2007 ISBN 978-91-47-05354-4 Denne boken handler om det som går galt i helsetjenesten og drøfter...
Peter F. Hjort
15.02.2007
Evans, I Thornton, H Chalmers, I. Testing treatments Better research for better healthcare. 116 s, tab. London: British Library, 2006. Pris GBP 13 ISBN 0-7123-4909-X Dette er en viktig, skremmende og...
Peter F. Hjort
28.06.2007
Kotter, J Rathgeber, H. Our iceberg is melting Changing and succeeding under any conditions. 147 s, ill. London: Pan Macmillan, 2006. Pris GBP 10 ISBN 978-02300-1420-6 Førsteforfatteren John Kotter...
Peter F. Hjort
28.06.2007
Wootton, D. Bad medicine Doctors doing harm since Hippocrates. 304 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2006. Pris GBP 17 ISBN 978-0-19-280355-9 Det kommer stadig nye bøker om medisinens...
Peter F. Hjort
13.12.2007
Gawande, A. Better A surgeon’s notes on performance. 273 s. London: Profile Books, 2007. Pris GPB 13 ISBN 978-1-86197-897-4 Budskapet er at vi ikke behøver å vente på nye medisinske fremskritt for å...
Peter F. Hjort
06.09.2007
Groopman, J. How doctors think 307 s. Boston, MA: Houghton Mifflin, 2007. Pris USD 26 ISBN 978-0-618-61003-7 Groopman er hematolog og kreftspesialist, professor ved Harvard Medical School og i...
Peter F. Hjort
13.03.2008
Jacobsen, K Larsen, K. Ve og velfærd Læger, sundhed og samfund gennem 200 år. 536 s, ill. København: Lægeforeningens forlag, 2007. Pris DKK 399 ISBN 978-87-595-2851-8 Den Almindelige Danske...
Peter F. Hjort
23.10.2008
Griffiths, J Weyers, H Adams, M. Euthanasia and law in Europe 595 s, tab, ill. Oxford: Hart Publishing, 2008. Pris GBP 60 ISBN 978-1-84113-700-1 Dette er en murstein om jus og eutanasi. Den er...
Peter F. Hjort
26.06.2008
RB., Waale Ikke sykemeldt fra livet 152 s, ill. Oslo: Akribe, 2008. Pris NOK 299 ISBN 978-82-7950-128-2 Forfatteren var 51 år, lektor i ungdomsskolen og en engasjert lærebokforfatter i KRL-fagene da...
Peter F. Hjort
26.06.2008
T., Skagestad Hva med meg, da? Når partneren blir syk. 126 s. Oslo: Noras Ark, 2008. Pris NOK 229 ISBN 978-82-7979-056-3 Boken består av ti intervjuer med pårørende til pasienter med alvorlige og...
Peter F. Hjort
14.08.2008
CR., Morris The surgeons Life and death in a top heart center. 318 s. London: W.W. Norton, 2007. Pris GBP 16 ISBN 978-0-393-06562-6 Forfatteren er jurist og bankmann og har skrevet ti bestselgere...
Peter F. Hjort
17.04.2008
Haarløv, W. Den tomme stol Om døden og det at miste. En brugsbog. 232 s. København: Schønberg, 2008. Pris DKK 199 ISBN 978-87-570-1713-7 Forfatteren er psykoterapeut med egen praksis for både...
Peter F. Hjort
31.01.2008
Pederson, JA New research on fibromyalgia New York, NY: Nova Science Publishers, 2006. Pris USD 129 ISBN 1-60021-267-0 Fibromyalgi er et syndrom som rammer mange, særlig middelaldrende kvinner. Det...
Peter F. Hjort
06.11.2008
Graboys, T Zheutlin, P. Life in the balance A physician’s memoir of life, love, and loss with Parkinson’s disease and dementia. 201 s. New York, NY: Union Square Press, 2008. Pris USD 20 ISBN 978-1-...
Peter F. Hjort
17.12.2009
Ørjaseter, T. Dagen og dagene 111 s. Oslo: Aschehoug, 2009. Pris NOK 229 ISBN 978-82-03-19503-7 Dette er en liten bok av en stor forfatter. Hun debuterte i 1976 med en bok om sin funksjonshemmede...
Peter F. Hjort
10.09.2009
Thorsen, K Myrvang, VH. Livsløp og hverdagsliv med utviklingshemning Livsberetninger til personer med utviklingshemning og deres eldre foreldre. 304 s. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse, 2008. Pris...
Peter F. Hjort, Tor Petter Ekroll
01.01.2009
Helsevesenet endrer seg stadig – mot mer sammensatte og komplekse systemer. I disse systemene er feil og avvik uunngåelig, men de blir samtidig i liten grad akseptert ( 1 ). Personellet som er...
Peter F. Hjort
22.10.2009
Meck-Zagal, R Saugstad, T. Sundhedspædagogik for praktikere 3. utg. 228 s. København: Munksgaard Danmark, 2009. Pris DKK 268 ISBN 978-87-628-0898-0 Denne utgivelsen – en tredjeutgave – er først og...
Peter F. Hjort
14.05.2009
S., Carlenius Omsorg ved livets slutt Møter med pasienter og pårørende. 139 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 229 ISBN 978-82-450-0780-0 Forfatteren er teolog og sykepleier. Hun har arbeidet...