Peter F. Hjort

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peter F. Hjort

Peter F. Hjort
25.06.2009
Lykkenborg, LR. De skal jo allikevel dø Til kamp for en verdig alderdom. 234 s. Oslo: Bazar, 2009. Pris NOK 299 ISBN 978-82-8087-273-9 Denne utgivelsen står det en profesjonell forfatter bak –...
Peter F. Hjort
08.10.2009
Verdens, helseorganisasjon Home care in Europe 36 s, tab, ill. København: WHO, 2008. Pris CHF 10 ISBN 978-92-890-4281-9 «Overtittelen» på denne lille utgivelsen om hjemmetjenester i Europa er «The...
Peter F. Hjort
13.08.2009
Seljeskog, T. Å leve med akutt intermitterende porfyri En personlig beretning. 91 s, ill. Levanger: Tove Seljeskog, 2009. Pris NOK 250 + porto NOK 30 Forfatteren er 44 år, allmennpraktiker i Levanger...
Peter F. Hjort
26.02.2009
Hauge, S Jacobsen, FF Hjem Eldre og hjemlighet. 177 s. Oslo: Cappelen Damm, 2008. Pris NOK 289 ISBN 978-82-02-283742 Hjemmet er mer enn et sted å bo. Det er uløselig knyttet til grunnleggende og...
Peter F. Hjort
17.12.2009
Ørjaseter, T. Dagen og dagene 111 s. Oslo: Aschehoug, 2009. Pris NOK 229 ISBN 978-82-03-19503-7 Dette er en liten bok av en stor forfatter. Hun debuterte i 1976 med en bok om sin funksjonshemmede...
Peter F. Hjort
10.09.2009
Thorsen, K Myrvang, VH. Livsløp og hverdagsliv med utviklingshemning Livsberetninger til personer med utviklingshemning og deres eldre foreldre. 304 s. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse, 2008. Pris...
Peter F. Hjort
09.02.2006
Banja, John Medical errors and medical narcissism 229 s. London: Jones and Bartlett, 2005. Pris USD 50 ISBN 0 -7637 -8361-7 I amerikansk språkbruk omtales uheldige hendelser i helsetjenesten som «...
Peter F. Hjort
22.06.2006
Wilkinson, Richard G. The impact of inequality How to make sick societies healthier. 355 s, ill. London: Routledge, 2005. Pris GBP 20 ISBN 0-415-37269-0 Forfatteren er professor i sosialepidemiologi...
Peter F. Hjort
22.06.2006
Einhorn, Stefan Den sjunde dagen 192 s. Stockholm: Månpocket, 2004. Pris SEK 44 ISBN 91-7001-143-5 Dette er en helt spesiell bok. Jeg har aldri lest noe liknende. Den handler om livet og om...
Peter F. Hjort
05.01.2006
Tanker om fremtiden er alltid usikre, og de er verken kunnskapsbaserte eller kvalitetssikret. Fremtidsscenarioer kan få oss til å reflektere grundigere over hva vi vil og hvordan vi kan oppnå det...
Peter F. Hjort
02.11.2006
Thompson, W. Grant The placebo effect and health Combining science and compassionate care. 350 s, tab, ill. Amherst: Prometheus Books, 2005. Pris USD 18 ISBN 1-59102-275-4 Til tross for ufattelige...
Peter F. Hjort
06.04.2006
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 32 – 6 På s. 35 i nest siste setning under Pillepresset eller medikaliseringen skal stå: Det ferskeste eksemplet er at National Institute for Clinical Excellence (...
Peter F. Hjort
14.12.2006
Pories, Susan Jain, Sachin H. Harper, Gordon The soul of a doctor Harvard medical students face life and death. 243 s. Chapel Hill, NC: Algonquin Books, 2006. Pris USD 13 ISBN 1-565l2-567-X Dette er...
Peter F. Hjort
22.06.2006
Arne Pedersens minneforelesning er blitt en tradisjon ved Legeforeningens kurs for kvalitet og sikkerhet. I år ble forelesningen holdt 20. mars av Jens Winther Jensen, formann i Den almindelige...
Peter F. Hjort
27.04.2006
Morath, Julianne M. Turnbull, Joanne E. To do no harm Ensuring patient safety in health care organizations. 354 s, tab, ill. Chichester: Jossey-Bass, 2005. Pris USD 42 ISBN 0-7879-6770-X...
Peter F. Hjort
18.11.2004
Nesten 40 % av den norske befolkning dør i sykehjem, der dødspleien ofte er god, men kan bli bedre. I dette nummer har Bettina og Stein Husebø en viktig artikkel om dødspleien ved sykehjemmene i...
Peter F. Hjort
18.11.2004
Ranheim, Unni På talefot med døden – beretninger om livet 143 s, ill. Lunner: Uranus forlag, 2004. Pris NOK 298 ISBN 82 - 995508-1- 5 Journalist Unni Ranheim har fått 15 mennesker til å fortelle om...
Peter F. Hjort
02.12.2004
Blair, Mitch Stewart-Brown, Sarah Waterston, Tony Crowther, Rachel Child public health 250 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2003. Pris GBP 30 ISBN 0-19- 263192-6 Forfatterne er engelske...
Peter F. Hjort
01.07.2004
Anfinnsen, Eva Her – og langt borte Demens sett med dikterens øyne. 63 s. Sem: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 2003. Pris NOK 120 ISBN 82-8061- 025-1 Eva Anfinnsen er bibliotekar ved...
Peter F. Hjort
04.11.2004
Hazzard, William R. Blass, John P. Halter, Jeffrey B. Ouslander, Joseph G. Tinetti, Mary E. Principles of geriatric medicine and gerontology 5. utg. 1648 s, tab, ill. New York: McGraw-Hill, 2003...