Paul Møller

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Paul Møller

Tone Bergerud, Paul Møller, Frode Larsen, Marijke Veenstra, Torleif Ruud
08.10.2009
Bakgrunnen for undersøkelsen er behovet for bedre styring av psykiatriske akuttinnleggelser til rett behandlingsnivå. De siste årene har man forsøkt å finne alternative behandlingstilbud for...
Paul Møller
01.07.2004
Leger som arbeider i psykiatrien mottok nylig et informasjonsskriv kalt Eldre pasienter og atypiske antipsykotika, fra Pfizer ( 1 ), som er produsent av medikamentet ziprasidon (Zeldox). Det var...
Paul Møller, Ragnhild Husby  †
11.09.2003
Tidlig intervensjon antas å korrelere med bedre prognose ved psykose og schizofreni, både på kort og på lang sikt ( 1  –  8 ). Dette har økt den vitenskapelige interesse for psykoseforebygging, også...
Paul Møller
30.03.2001
Schizofreni rammer 400 – 500 personer i Norge hvert år. De menneskelige lidelser er store og ofte livslange, og andelen som tar sitt eget liv er høy. Kostnadene ved behandling og omsorg er antakelig...
Paul Møller
21.04.2005
Mennesker med schizofreni forteller om en dyp, men også høyst særegen ensomhet i sosiale relasjoner, og i verden. Denne ensomheten har en subjektiv egenart det er viktig å ha kunnskap om i...
Paul Møller
20.01.2005
Abrahamsen, Pål Dahl, Lise Psykosens verden – en schizofren kvinnes beretning 144 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2004. Pris NOK 219 ISBN 82-15-00514-4 «Lise Dahl» er 39 år, gift, har to gutter på...