Paul Linnestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Paul Linnestad

Paul Linnestad
28.09.2020
Dag Sørskaar ble født 23. mars 1938 og døde 8. august 2020. Han ble cand.med. i 1967, spesialist i barnesykdommer i 1978 og dr.med. i 1990. Hans siste stilling var som overlege i...
Erik Aubert, Kjell B. Hellum, Rolf Kåresen, Frode Larsen, Paul Linnestad
04.11.2019
Vår venn Oddbjørn Brubakk døde 79 år gammel 28. august 2019. Oddbjørn var overlege på Sarpsborg sykehus i 20 år og en vesentlig bidragsyter for avdelingens høye faglige nivå og gode miljø. Han...
Paul Linnestad
30.09.2014
På 100-årsjubileumsutstillingen for Grunnloven offentliggjorde Ullevål sykehus i 1914 imponerende resultater av moderne serumbehandling mot difteri. Noen år tidligere hadde utviklingen av...
Paul Linnestad
09.12.2014
Å pode malaria på pasientene var i flere tiår en vanlig og forholdsvis effektiv behandling mot alvorlig tertiær syfilis, også i Norge. I en periode etter dette var et varmekammer, hypertermikammer, i...
Paul Linnestad
30.06.2015
Etter at fenomenet radioaktivitet ble oppdaget på 1800-tallet, oppsto kommersielle produkter med påståtte helsegevinster. Museet på Ullevål sykehus har utstilt en krukke som avgir radioaktivitet til...