Patji Alnæs-Katjavivi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Patji Alnæs-Katjavivi er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp samt overlege ved Fødeavdelingen, Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus.

Artikler av Patji Alnæs-Katjavivi
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media