Patji Alnæs-Katjavivi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Patji Alnæs-Katjavivi

Patji Alnæs-Katjavivi
09.04.2021
Implicit bias in health personnel leads to disparities in the treatment of patients. The Norwegian Medical Association needs to address this issue. We constantly make more or less well-considered...
Patji Alnæs-Katjavivi
06.04.2021
Implisitt bias hos helsepersonell fører til forskjellsbehandling av pasienter. Det må Den norske legeforening gjøre noe med. Vi mennesker foretar hele tiden mer eller mindre gjennomtenkte...
Mons Lie, Patji Alnæs-Katjavivi
24.05.2016
I sin kommentar under medisinsk etikk-spalten i Tidsskriftet nr. 5/2016 ( 1 ) refererer Svein Aarseth til vår artikkel i samme nummer ( 2 ). Han skriver: «Barnet var født med analatresi. Det ble...
Patji Alnæs-Katjavivi
11.02.2014
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 22/2013 påpekes det at fødeavdelinger oppgir som grunn til tidlig avnavling at de vil ha muligheten til å ta tidlig blodgassanalyse. Artikkelforfatterne viser til at...
Patji Alnæs-Katjavivi, Mons Lie
15.03.2016
For en tid tilbake ble en gutt med analatresi født på et norsk sykehus. Foreldrene var asylsøkere. Hva skjedde med den lille gutten? Gutten ble overført til regionsykehuset, der han ble operert med...