Pape H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pape H

Pedersen W, Pape H
20.06.1999
Sammendrag De siste år har det vært betydelig bekymring over vold og voldelig viktimisering. Studien undersøkte grupper i risiko for viktimisering, med særlig vekt på betydningen av etnisitet. Totale...
Pape H, Storvoll EE
20.01.1999
Sammendrag Artikkelen viser hvordan involvering i problematferd blant 13- og 14-åringer varierer med grad av pubertetsutvikling. Det belyses hvorvidt denne sammenhengen er mediert av ulike...
Pape H, Pedersen W
30.09.1997
Sammendrag Vi presenterer ny forskningsbasert kunnskap om risikofaktorer for å bli offer for vold. Datamaterialet stammer fra en representativ studie av unge mennesker fra Oslo-regionen (n 447,...