Unge voldsofre i Oslo - et innvandrerproblem?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  De siste år har det vært betydelig bekymring over vold og voldelig viktimisering. Studien undersøkte grupper i risikofor viktimisering, med særlig vekt på betydningen av etnisitet.

  Totale elevkohorter i 8., 9. og 10. skoleår fra Oslo (N = 10812) besvarte et spørreskjema på skolen. 79%av utvalget hadde norsk bakgrunn, mens resten hadde innvandrerbakgrunn.

  Det var 32% som hadde opplevd mild viktimisering, 12% hadde opplevd moderat alvorlig viktimisering, mens 6% haddeopplevd alvorlig viktimisering - noe som innebar å bli skadet så sterkt at man trengte legebehandling. Risiko foralvorlig viktimisering var knyttet til å ha foreldre fra arbeiderklassen eller utenfor arbeidsmarkedet, til oppløstefamilier, til bopel i Oslos østlige bydeler, og til å ha innvandrerbakgrunn. Derimot hadde ungdom medinnvandrerbakgrunn færre mildt og moderat viktimiserte og derfor også en svært en høy andel ikke-viktimiserte.Sammenhengene til etnisitet ble opprettholdt, også når man kontrollerte for andre risikofaktorer.

  Innvandrerbakgrunn er generelt knyttet til redusert risiko for viktimisering, noe som nok skyldes et forsiktiglevesett. Men et subsegment av innvandrerungdom er overutsatt for alvorlig voldelig viktimisering. Årsakene til dettegir ikke foreliggende studie svar på.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media