Pål Møller

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Møller

Pål Møller
19.10.2006
I Tidsskriftet nr. 17/2006 ( 1 ) leser jeg en artikkel om mulig økt forekomst av utviklingsfeil i testiklene ( 1 ). I ingressen står det: «Det er imidlertid mye som tyder på at (…) det er både...
Pål Møller
27.04.2006
I Tidsskriftet nr. 5/2006 siterer Charlotte Haug sir Isaac Newton: «Hvis jeg har sett lenger, er det fordi jeg har stått på skuldrene til kjemper» ( 1 ). Det er blitt meg fortalt at «Jeg ser lenger...
Pål Møller, Astrid Stormorken, Jaran Apold
10.08.2006
Dette er en konsensusrapport som beskriver enighet mellom alle norske medisinsk-genetiske institusjoner som behandler arvelig tarmkreft. Det redegjøres for hva arvelig tarmkreft er, hvilke genetiske...
Pål Møller, Jaran Apold
18.03.2004
Bettina Kinge og medarbeidere hevdet i Tidsskriftet nr. 2/2004 at retinoblastom i 40 % av tilfellene er arvelig ( 1 ). Da er artikkelens tittel misvisende – i hovedsak (60 %) er retinoblastom ikke...
Trine Levin, Jon Reichelt, Ketil Heimdal, Pål Møller
20.11.2001
I en rekke familier med arvelig sykdom, kan man nå identifisere dem som har medfødte genfeil som gir sykdom. Med genfeil menes medfødt genvariasjon som gir sykdom med høy penetrans. Tidligere kunne i...
Pål Møller
10.06.2000
Elling Ulvestads artikkel i Tidsskriftet nr. 11/2000 (1) gjør meg litt sørgmodig. Mye er galt, det burde ha vært som følger: – Påvisning av medfødt genvariasjon kan brukes til klassifikasjon av...
Jaran Apold, Ketil Heimdal, Pål Møller
20.06.2000
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 12/2000 (1) om screening for arvelig ovarialcancer er opplysningene ikke dekkende og konklusjonen ikke holdbar. Internasjonal konsensus (basert bl.a. på norske data)...
Pål Møller, Jaran Apold, Lovise Mæhle, Ketil Heimdal
10.03.2000
Ved BRCA1-mutasjon blir brystkreft i hovedsak påvist som infiltrerende, østrogenreseptornegativ cancer med dårlig prognose etter histopatologisk vurdering (10, 14 – 16). Det er alminnelig antatt, men...
Pål Møller
21.04.2005
I Tidsskriftet nr.1/2005 stod det en artikkel av Gunnar Mouland og medarbeidere om hemokromatose ( 1 ), og artikkelen er kommentert av Arne Åsberg på lederplass ( 2 ). Mouland og medarbeidere...
Pål Møller, Lovise Mæhle, Jaran Apold
17.11.2005
Dette er en konsensusrapport fra Norsk gruppe for arvelig kreft, som er en interessegruppe under Onkologisk forum, hvor alle medisinsk-genetiske avdelinger er representert. Vi redegjør for hva...
Pål Møller
19.03.2013
Under overskriften Flest spermiemutasjoner hos eldre fedre ( 1 ) ser jeg i Tidsskriftet nr. 2/2013 at det i ingressen redegjøres for «antallet mutasjoner i det befruktede egget», mens den artikkelen...