Pål Kristensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Pål Kristensen (f. 1963) er psykologspesialist og dr.philos. Han har bidratt med idé, litteraturgjennomgang, tolkning av data og utarbeiding og revisjon av manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter

Senter for krisepsykologi, Bergen

Artikler av Pål Kristensen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media