Pål Kristensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Pål Kristensen (f. 1963) er psykologspesialist og dr.philos. Han har bidratt med idé, litteraturgjennomgang, tolkning av data og utarbeiding og revisjon av manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter

Senter for krisepsykologi, Bergen

Artikler av Pål Kristensen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media