Pål Kristensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Kristensen

Pål Kristensen, Kari Dyregrov, Atle Dyregrov
04.04.2017
Prolonged grief disorder, which is proposed as a new diagnosis in ICD-11, and depression share some similarities but also several key differences. In order to provide the correct help and treatment,...
Pål Kristensen, Kari Dyregrov, Atle Dyregrov
30.03.2017
Forlenget sorg-forstyrrelse, som er foreslått som ny diagnose i ICD-11, og depresjon har noen likhetstrekk, men det er også flere sentrale forskjeller. For å kunne gi riktig hjelp og behandling er...
Pål Kristensen
04.01.2007
I, Kunnamo Evidence-based medicine guidelines 1 343 s, tab, ill. Chichester: John Wiley, 2005. Pris GBP 160 ISBN 0-470-01184-X Dette oppslagsverket er primært laget for allmennleger, men også for...
Grete Dyb, Pål Kristensen
26.02.2009
Dyregrov, A Gjestvang, B Slagsvold, M. Ung sorg 14 unge om døden og livet videre. 256 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2008. Pris NOK 349 ISBN 978-82-03-23574-0 14 unge mennesker forteller om sin sorg over å...
Pål Kristensen
23.04.2013
In connection with the revision of the diagnosis manuals ICD-10 and DSM-IV, a proposal was launched to introduce a separate diagnosis for grief following the loss of a loved one. This proposal has...
Pål Kristensen
23.04.2013
I forbindelse med revisjon av diagnosemanualene ICD-10 og DSM-IV er det blitt fremmet et forslag om en egen diagnose for sorg etter dødsfall hos nærstående. Forslaget har møtt betydelig motstand, bl...
Pål Kristensen
05.08.2014
Fleischer, Anne Vibeke Mølbak, Rikke Et farvel for alltid Klara og Oscar sørger. 55 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 168 ISBN 978-82-05-45196-4 Fleischer, Anne Vibeke Mølbak, Rikke...