Kunnskapsbasert allmennmedisin

Pål Kristensen Om forfatteren
Artikkel

I, Kunnamo

Evidence-based medicine guidelines

1 343 s, tab, ill. Chichester: John Wiley, 2005. Pris GBP 160

ISBN 0-470-01184-X

Dette oppslagsverket er primært laget for allmennleger, men også for alle andre legespesialister som trenger poengtert og oppdatert informasjon utenfor sitt eget fagfelt. Det inneholder kortfattede og praktiske retningslinjer om alle deler av medisinen og bygger på den beste tilgjengelige dokumenterte kunnskap. Boken tar systematisk inn Cochrane-oversikter og andre bevisbaserte retningslinjer og artikler fra hele verden, f.eks. fra anerkjente Clinical Evidence utgitt av British Medical Journal.

EBM Guidelines startet som et elektronisk oppslagsverk i 1989 på initiativ av den finske allmennpraktikeren Ilkka Kunnamo og er etter mange oppdateringer fortsatt i daglig bruk på de fleste finske allmennlegekontorer. Den elektroniske versjonen er først i 2005 blitt supplert med papirversjon. Finske allmennleger har skrevet de fleste artiklene med støtte fra den finske legeforening og med konsulenthjelp fra tallrike nasjonale og internasjonale eksperter innenfor de ulike fagområdene. I «Advisory Board» finner vi bl.a. Signe Flottorp fra Kunnskapssenteret.

Boken er inndelt i oversiktlige kapitler og har et godt oppslagsregister bakerst. Den er først inndelt etter indremedisinske spesialiteter som infeksjonssykdommer, hjertesykdommer, lungesykdommer osv; deretter andre fagområder som dermatologi, fysikalsk medisin, geriatri, gynekologi, psykiatri osv. Hvert kapittel inndeles igjen etter både hovedsymptomer (f.eks. nakkesmerter) og etter lidelser (f.eks. tennisalbue) der også mer sjeldne sykdommer er inkludert (kjenner du til Freibergs sykdom?). Hver omtale avsluttes med en kort liste over sentrale referanser. Det er begrenset bruk av tabeller og figurer i farger, men spesielt flotte fargebilder av mange hudlidelser.

Språket er kortfattet, poengtert og lettlest, med teksten ordnet punktvis som gjennomgående prinsipp. Der det er mulig, klassifiseres kvaliteten på dokumentasjonen bak anbefalinger med bokstavkode A, B, C eller D. Dette sier ikke noe om hvor sterk selve anbefalingen er.

Et slikt imponerende oppslagsverk kan gi inntrykk av at leger vanligvis baserer alle beslutninger på faktisk kunnskap og bevisbaserte retningslinjer. Verket demonstrerer likevel tydelig at de fleste anbefalinger mangler dokumentasjon fra forskning av høy kvalitet. På mange områder vil det heller ikke være mulig å skaffe slik dokumentasjon så legen må basere seg på erfaringsbasert kunnskap fra eksperter, kolleger og egen praksis. Legen må da være bevisst på at hennes råd ofte baseres på egne holdninger og etiske grunnverdier.

EBM Guidelines kan absolutt anbefales til alle allmennleger og til andre med behov for lett tilgjengelig og oppdatert medisinsk kunnskap. Den er kostbar, men vel verdt prisen. Boken er et nyttig supplement til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) som fortsatt vil være det beste oppslagsverket, bare ett tastetrykk unna den travle lege foran PC-en på kontoret eller på legevakt med håndholdt PDA.

Anbefalte artikler