Pål A. Jenum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål A. Jenum

Aase Høviskeland, Gjertrud Lødøen, Randi Røer, Pål A. Jenum
23.08.2007
Genital infeksjon med C trachomatis er den vanligste seksuelt overførte sykdom i Norge og representerer et stort folkehelseproblem (ramme 1). I 2005 ble det ved laboratorieanalyser påvist 19 973...
Pål A. Jenum, Mette Walberg, Else Johanne Rønning, Marit Kristoffersen
17.04.2008
Staphylococcus aureus er den vanligste årsaken til abscesser og sår- og beininfeksjoner og er en hyppig årsak til sepsis ( 1 ). Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) er resistente for så...
Aud Frøysa Åsprang, Pål A. Jenum
06.11.2003
Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av at et laboratorium eller en organisasjon arbeider i henhold til et dokumentert kvalitetssystem og har tilfredsstillende kompetanse til å utføre nærmere...
Bård Reiakvam Kittang, Julia Chelsom, Pål A. Jenum, Wenche Sletbakk Vie, Øystein Wendelbo
09.10.2003
Brucellose er en zoonose som skyldes bakterien Brucella. Særlig tre arter er assosiert med sykdom hos menneske: B melitensis, B suis og B abortus. I Norge opptrer brucellose meget sjelden og...
Anne Eskild, Helvi Holm Samdal, Kjell Skaug, Stig Jeansson, Babill Stray-Pedersen, Pål A. Jenum
10.04.2000
I Norge er forekomsten av antistoffer mot hepatitt C-virus hos kvinner i fertil alder ikke kjent. Internasjonalt er kunnskapen om forekomst av hepatitt C-virusinfeksjon blant gravide i all hovedsak...
Pål A. Jenum, Petter Søberg, Hamid B. Maal, Øystein Flesland
22.09.2005
Ingen pasienter innlagt i sykehus i dag unngår at det blir tatt prøver til medisinsk-biokjemiske analyser under oppholdet. Resultatene fra disse analysene er i mange tilfeller avgjørende for at man...
Pål A. Jenum, Øystein Flesland, Hans Blystad, Inger Sofie Samdal Vik, Tor Hervig, Arild Mæland, Gunnar Sæter
22.04.2010
I oktober 2007 mottok Folkehelseinstituttet et varsel fra medisinsk poliklinikk ved sykehus A om at det var påvist syfilisantistoffer hos en for dem ny blodgiver. Av meldingen fremgikk det at...
Hans Erik Heier, Pål A. Jenum
18.11.2010
I Tidsskriftet nr. 8/2010 omtalte Jenum og medarbeidere en hendelse der syfilis ble påvist hos en etablert norsk blodgiver da denne byttet blodbank ( 1 ). Alle gjeldende rutiner for syfilistesting...