Aftenposten og Bærum-saken

Øystein Aagenæs Om forfatteren
Artikkel

Undertegnede sendte 3.12. 2001 overstående innlegg (1) til Aftenpostens debattredaksjon, men det ble ikke tatt inn, angivelig på grunn av plassmangel. Dette stemmer med Aftenpostens reaksjoner på andre innsendte innlegg som har gått imot avisens ensidige dekning av denne vanskelige saken.

Når Bærum-saken en gang er ferdig behandlet i rettsvesenet og i Statens helsetilsyn, håper jeg at Legeforeningen vil engasjere seg i Aftenpostens helt utrolig ensidige dekning av saken. Jeg anmoder Legeforeningen om å be Pressens faglige utvalg om å vurdere saken.

Anbefalte artikler