Otto Inge Molvær

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Otto Inge Molvær

Otto Inge Molvær
24.06.2019
Den som aldri har vore svimmel, kan ikkje setje seg inn i kor ille det kan vere. Når du brått ikkje kan fote deg, er kvalm og verda roterer, tenkjer svært mange det verste: Hjerneslag eller...
Otto Inge Molvær
27.08.2009
Eg fekk ein cyste på ein finger. Det beste ville vere å få han fjerna. Det skulle ta meg to år og 11 overlegar å få det gjort. Kva dette har kosta helsevesenet, vågar eg ikkje tenkje på. Historia er...
Otto Inge Molvær, Fritz Martin Tonning, Allmennmedisinsk forskningsutvalg
10.08.2002
Terje Gundersen Professor emeritus, dr.med. Terje Gundersen er død, 83 år gamal (1918–2002). Ein pioner i norsk otokirurgi har forlate oss. Han var fødd i Kirkenes i sm...
Otto Inge Molvær
10.11.2002
I Tidsskriftet nr. 22/2002 (1) er det referert ein artikkel (2) som konkluderer med at tøying etter trening ikkje hindrar såre musklar eller skadar. Men har det nokon gong vore (hovud-)føremålet med...
Otto Inge Molvær
30.06.2001
Folk har teke seg vatn over hovudet i uminnelege tider, for matauk, perle- og svampsanking, berging av gods og gull frå vrak, i sjømilitær samanheng og for gaman. Moderne sportsdykking baserer seg på...
Otto Inge Molvær
10.08.2001
I Tidsskriftet nr. 11/2001 (1) er anglisismen ”impingement” brukt i omtalen av nyttige skuldertester. Dette kling dårleg i norsk samanheng. ”To impinge” tyder å støyte imot, kollidere med, eller...
Otto Inge Molvær
10.11.2001
Som nemnt i Tidsskriftet nr. 17/2001 er sportsdykking nærast blitt folkesport, også her i landet (1). At sporten ikkje er risikofri, går tydeleg fram av dødsstatistikken. Per 24.10. 2001 er talet på...
Otto Inge Molvær
20.09.2001
Einar Thorsen sin reaksjon på artikkelen min undrar meg. Eg skjønar ikkje at det kan lesast som distansering frå og bagatellisering av helseproblem ved dykking, eller at eg lar vere å ta stilling til...
Otto Inge Molvær
30.06.2000
Under utarbeiding av nytt konsept for sjømobil sanitet i Forsvaret i pakt med moderne manøverkrigføring vart det med bakgrunn i overordna styrande sivile og militære dokument klårt at eit...
Otto Inge Molvær
10.05.2000
Sundag 12.12. 1999 sto der ein reportasje i Aftenposten om professor Sturla Eik-Nes i Trondheim som var nær familiært, sosialt og fagleg samanbrot på grunn av langvarig vertigo han ikkje fekk adekvat...
Otto Inge Molvær
20.06.2000
Hans Elverland peiker på evna til spontantilfriskning ved vestibulær vertigo. Dette er eitt av mange fantastiske trekk ved eit kybernetisk meisterverk av eit sansesystem, som er i konstant funksjon...
Otto Inge Molvær
29.11.2011
Örnhagen, Hans Dykerimedicin och hyperbar fysiologi 352 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2011. Pris SEK 408 ISBN 978-91-44-05827-6 Forfattaren har vore sentral i europeisk dykkemedisin i over...
Otto Inge Molvær
13.01.2015
Kjølevatn og kjølvatn er to heilt ulike omgrep. I artikkelen Hovedstadsprosessen er et politisk ansvar i spalten Aktuelt i foreningen i Tidsskriftet nr. 6/2014 står den klassiske samanblandinga av «...
Otto Inge Molvær
13.01.2015
Det er ikkje slik at uttrykk er betre på engelsk berre fordi vi er vane med å høyre dei slik. I eit intervju med Sverre Lundevall i Tidsskriftet nr. 6/2014 ( 1 ) meinte han at dei to grunnprinsippa i...