Ottar Bjerkeset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ottar Bjerkeset

Ottar Bjerkeset
18.12.2008
Tre av fire selvmord begås av menn, selv om både depresjon og andre viktige risikofaktorer er mer vanlig hos kvinner. Overvekt øker risikoen for depresjon og en lang rekke somatiske lidelser, men gir...
Ingvil Mjaaland, Ron M.P. Segers †, Kjell Ivar Dybvik, Ottar Bjerkeset, Jan Terje Kvaløy, Reino Heikkilä
25.02.2010
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge. I 2007 ble det registrert 2 761 nye tilfeller, og insidensen har i flere tiår vært økende. Tidlig diagnose og bedre behandling har vært...
Ottar Bjerkeset, Ulla Romild, Hege S. Haugdahl, Magne Nylenna
06.05.2011
Turnustiden skal sikre en best mulig overgang fra studenttilværelsen til legegjerningen med stort og selvstendig ansvar. Den faglige kvaliteten av turnustjenesten følges opp gjennom Turnusrådet, som...
Lene Johnsen, Cathrine Ilsaas, Jostein Salthe, Tone Hoel Lende, Ottar Bjerkeset, Håvard Søiland
06.05.2011
En kvinne i 40-årene fikk diagnosen brystkreft og det ble planlagt å gjøre mastektomi og vaktpostlymfeknutediagnostikk. Under dette rutinemessige inngrepet fikk pasienten en livstruende komplikasjon...