Overvekt gir redusert selvmordsrisiko

Ottar Bjerkeset Om forfatteren
Artikkel

Tre av fire selvmord begås av menn, selv om både depresjon og andre viktige risikofaktorer er mer vanlig hos kvinner.

Overvekt øker risikoen for depresjon og en lang rekke somatiske lidelser, men gir redusert risiko for selvmord. Dette er funnet i flere selekterte mannlige populasjoner de siste årene, og sammenhengen ble nylig bekreftet blant menn og kvinner i alle aldre som deltok i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) (1).

Selvmordsrisikoen i de første 20 årene etter deltakelse i HUNT 1 (1984 – 86) var klart avtakende med økende kroppsmasseindeks. Sammenhengen ble enda tydeligere etter justering for en rekke psykologiske, sosiodemografiske og kliniske faktorer. Det er viktig å påpeke at effekten selvsagt ikke er klinisk relevant på individnivå, men at funnet kan bidra til å forstå biologiske mekanismer involvert i selvmord.

I en annen studie fant vi at kun de som hadde angst i tillegg til depresjon hadde økt suicidrisiko, og at slike symptomer antakelig øker selvmordsrisikoen hos menn betydelig mer enn hos kvinner (2). Nå studerer vi sammenhengen mellom personlighetsrekk og risiko for selvmord. Hypotesen er at personlighet og temperament, som er av mer varig karakter enn angst- og depresjonssymptomer, kan være et nyttig supplement for klinikeren når man skal vurdere faren for selvmord både på kort og på lang sikt.

Dette forskningsarbeidet er et samarbeid mellom HUNT/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og University of Bristol. Det største fortrinnet er den store datamengden og den lange observasjonstiden for ca. 75 000 deltakere i HUNT 1.

Anbefalte artikler