Vurdering av kognitiv egnethet for bilkjøring etter hjerneskade

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Siktemålet med artikkelen er å beskrive en metodikk for førerkortvurderinger ved mistanke om kognitiv svikt, og åpresentere et pasientmateriale. Førerkortvurderingen bestod av medisinsk undersøkelse, neuropsykologisk utredning og ide fleste tilfeller praktisk kjørevurdering. Pasientmaterialet inkluderte 135 personer med sikker hjerneskade eller medmistanke om kognitiv svikt som var blitt undersøkt ved Sunnaas sykehus i 1997. Av disse pasientene fylte 65 (48%) dehelsemessige krav til førerkort, 49 (36%) fylte ikke kravene, mens 21 personer (16%) hadde behov for viderespesialistutredning eller kjøreopplæring. Det var en signifikant korrelasjon mellom neuropsykologiske testprestasjoneri vårt testbatteri og skårer på Mini Mental State Examination (MMS). Det var godt samsvar mellom neuropsykologens rådog kjørelærers vurdering. Ut fra vår studie anbefaler vi videre neuropsykologisk utredning for pasienter med MMS-skåre> 20 samt for personer med afasi. Som hovedregel vil hjerneskadepasienter uten afasi med MMS-skåre < 20 værehelsemessig uskikket for bilkjøring. Kompliserte førerkortvurderinger bør henvises til tverrfaglige spesialistmiljøermed neuropsykologisk kompetanse og erfaring i førerkortvurderinger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media