Ørjan Samuelsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ørjan Samuelsen

Henning Onarheim, Ragnvald Ljones Brekke, Rafael Alexander Modahl Leiva, Dorthea Hagen Oma, Helge Kolstad, Ørjan Samuelsen, Arnfinn Sundsfjord, Haima Mylvaganam
27.09.2016
Takk til Jon Henrik Laake for refleksjoner omkring vår pasienthistorie. Laake poengterer at vi i større grad burde diskutert om noe kunne vært gjort annerledes. Vi er enige i at noen av våre...
Arnfinn Sundsfjord, Gunnar Skov Simonsen, Bjørg Haldorsen, Eirik Wasmuth Lundblad, Ørjan Samuelsen
04.12.2008
Betalaktamantibiotika omfatter en rekke antibiotika fra førstegenerasjons smalspektrede benzylpenicilliner, via kefalosporiner og monobaktamer til bredspektrede karbapenemer (tab 1). De har et bredt...
Henning Onarheim, Ragnvald Ljones Brekke, Rafael Alexander Modahl Leiva, Dorthea Hagen Oma, Helge Kolstad, Ørjan Samuelsen, Arnfinn Sundsfjord, Haima Mylvaganam
23.08.2016
En kvinne i 40-årene ble overflyttet til Brannskadeavsnittet ved Haukeland universitetssykehus fire uker etter en alvorlig brannskade i Pakistan. I løpet av de to neste døgnene utviklet hun sepsis og...
Henning Onarheim, Ragnvald Ljones Brekke, Rafael Alexander Modahl Leiva, Dorthea Hagen Oma, Helge Kolstad, Ørjan Samuelsen, Arnfinn Sundsfjord, Haima Mylvaganam
23.08.2016
A female patient in her forties was transferred to the Burn Centre at Haukeland University Hospital four weeks after a severe burn injury in Pakistan. During the next two days she developed sepsis...
Arnfinn Sundsfjord,, Gunnar Skov Simonsen,, Bjørn Haldorsen,, Eirik Wasmuth Lundblad,, Ørjan Samuelsen
04.11.2010
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2741 – 5 I Tidsskriftet nr. 23/2008 på side 2743 er det en feil i figur 2. Riktig figur presenteres her. Figur 2 Betalaktamaseenzymers nedbrytning av...
Yngvar Tveten, Marjut Anneli Sarjomaa, Dagfinn Skaare, Nils Grude, Ørjan Samuelsen
08.04.2011
Det skjer en bekymringsfull økning i forekomsten av multiresistente bakterier både i Norge og i andre land. Det er etablert retningslinjer som anbefaler at pasienter som overføres fra sykehus i land...
Ulf R. Dahle, Astrid Louise Wester, Ørjan Samuelsen, Arnfinn Sundsfjord
21.08.2012
Forekomsten av infeksjoner med multiresistente, karbapenemresistente gramnegative bakterier øker, også i Norge. Behandlingsmulighetene begrenser seg til kombinasjoner av eldre antibiotika med usikker...