Bredspektrede betalaktamaser hos gramnegative stavbakterier

Rettelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2741 – 5

  I Tidsskriftet nr. 23/2008 på side 2743 er det en feil i figur 2. Riktig figur presenteres her.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media