Infeksjoner forårsaket av multiresistente enterokokker i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Gjennom de siste ti år har antibiotikaresistente bakterier utviklet seg til å bli et stort medisinsk problem. I mangeland har nosokomiale infeksjoner med multiresistente enterokokker ført til økt sykelighet og dødelighet. Slikebakteriestammer er ofte resistente mot ampicillin, aminoglykosider og glykopeptider. Spredning av slike bakterier harvært satt i sammenheng med antibiotikabruk i landbruket, høyt forbruk av antibiotika i humanmedisin og sviktendesykehushygiene. Vi presenterer her seks tilfeller av infeksjon og tre tilfeller av smittebærerskap medvankomycinresistente enterokokker som er påvist ved norske sykehus. Miljøundersøkelser ved sykehusene viser at slikestammer ikke er vanlig forekommende blant norske pasienter. Det er nødvendig med god sykehushygiene og en fornuftigantibiotikapolitikk for å opprettholde denne gunstige situasjonen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media