Infeksjoner forårsaket av multiresistente enterokokker i Norge

Harthug S, Langeland N, Digranes A, Simonsen GS, Olsvik Ø, Sundsfjord A, Natås OB, Haarr E, Gaustad P, Høiby EA, Svarva PL Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Gjennom de siste ti år har antibiotikaresistente bakterier utviklet seg til å bli et stort medisinsk problem. I mange land har nosokomiale infeksjoner med multiresistente enterokokker ført til økt sykelighet og dødelighet. Slike bakteriestammer er ofte resistente mot ampicillin, aminoglykosider og glykopeptider. Spredning av slike bakterier har vært satt i sammenheng med antibiotikabruk i landbruket, høyt forbruk av antibiotika i humanmedisin og sviktende sykehushygiene. Vi presenterer her seks tilfeller av infeksjon og tre tilfeller av smittebærerskap med vankomycinresistente enterokokker som er påvist ved norske sykehus. Miljøundersøkelser ved sykehusene viser at slike stammer ikke er vanlig forekommende blant norske pasienter. Det er nødvendig med god sykehushygiene og en fornuftig antibiotikapolitikk for å opprettholde denne gunstige situasjonen.

Anbefalte artikler