Første infeksjon med vankomycinresistente enterokokker type VanA i et norsk sykehus

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Enterokokker tilhører normalfloraen i tarm hos mennesker og dyr. De ansees for å være mindre patogene bakterier, men eren vanlig årsak til sykehusinfeksjoner. Risikofaktorer for enterokokkinfeksjoner er langvarig hospitalisering, alvorligtilgrunnliggende sykdom og bruk av bredspektrede antimikrobielle midler. Med bakgrunn i deres resistens mot en rekkeantimikrobielle midler er den økende forekomsten av multiresistente enterokokker bekymringsfull. I mage-tarm-kanalenkommer enterokokker i nær kontakt med en rekke andre bakterier og kan overføre sine resistensgener til disse. Virapporterer her det første tilfellet av infeksjon med høygradig vankomycinresistente enterokokker i Norge.Resistensgenet vanA ble påvist med polymerasekjedereaksjon. Stammen var også resistent mot ampicillin ogaminoglykosider. Smitteveier, behandling og forebygging av spredning av slike bakterier diskuteres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media