Første infeksjon med vankomycinresistente enterokokker type VanA i et norsk sykehus

Haarr E, Simonsen GS, Olsvik Ø, Sundsfjord A, Harbo K, Natås OB Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Enterokokker tilhører normalfloraen i tarm hos mennesker og dyr. De ansees for å være mindre patogene bakterier, men er en vanlig årsak til sykehusinfeksjoner. Risikofaktorer for enterokokkinfeksjoner er langvarig hospitalisering, alvorlig tilgrunnliggende sykdom og bruk av bredspektrede antimikrobielle midler. Med bakgrunn i deres resistens mot en rekke antimikrobielle midler er den økende forekomsten av multiresistente enterokokker bekymringsfull. I mage-tarm-kanalen kommer enterokokker i nær kontakt med en rekke andre bakterier og kan overføre sine resistensgener til disse. Vi rapporterer her det første tilfellet av infeksjon med høygradig vankomycinresistente enterokokker i Norge. Resistensgenet vanA ble påvist med polymerasekjedereaksjon. Stammen var også resistent mot ampicillin og aminoglykosider. Smitteveier, behandling og forebygging av spredning av slike bakterier diskuteres.

Anbefalte artikler