Ole-Jørgen Ohm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole-Jørgen Ohm

Torbjørn Pihl, Elisabeth Astrup Strand*, Øystein Anders Strand*, Ole-Jørgen Ohm
28.06.2007
På det søramerikanske subkontinent lever i dag omkring 20 millioner mennesker med Chagas’ sykdom ( 1 , 2 ). Årlig dør ca. 50 000 av disse pga. hjerteaffeksjon ( 2 ). I endemiske områder er Chagas’...
Ole-Jørgen Ohm, Per Ivar Hoff, Lars Mikal Aasen, Eivind Solheim, Peter Schuster, Morten Kristian Off, Jian Chen
12.02.2009
Radiofrekvensa blasjon av pasienter med takykardier ble klinisk tilgjengelig fra 1987 ( 1 ). Ved Haukeland universitetssykehus ble dette et behandlingstilbud fra 1991, og det har stadig økt i omfang...
Per Ivar Hoff, Jian Chen, Knut Ståle Erga, Ole Rossvoll, Ole-Jørgen Ohm
04.03.2004
Atrieflimmer forekommer med økende hyppighet fra ca. 35 års alder, og prevalensen er mer enn 7 % hos personer over 75 år ( 1 ). Det er et klinisk problem på grunn av symptomer ved høy hjertefrekvens...
Svein Færestrand, Peter Schuster, Ole-Jørgen Ohm
20.03.2001
Hjertesvikt rammer nesten 15 millioner mennesker globalt, og er et av verdens største helseproblemer. Insidensen av hjertesvikt per 1 000 innbyggere per år øker med alderen fra gjennomsnittlig 1 – 5...
Jian Chen, Ole-Jørgen Ohm, Per Ivar Hoff, Ole Rossvoll*, Knut Ståle Erga, Svein Færestrand
20.03.2001
Atrieflutter ble første gang beskrevet av W.A. Jolly og B.A. Ritchie i 1911 (1). Gjennom de påfølgende tiår har omfattende undersøkelser gitt økende forståelse om arytmimekanismen, mens patogenesen...
Ole-Jørgen Ohm, Jian Chen, Per Ivar Hoff, Ole Rossvoll*, Knut Ståle Erga, Svein Færestrand
20.03.2001
Farmakologisk behandling, elektrokonvertering med likestrømssjokk og forskjellige hjertestimuleringsteknikker er gjennom flere år blitt benyttet for å behandle pasienter med atrieflutter. Imidlertid...
Jian Chen, Per Ivar Hoff, Eivind Solheim, Peter Schuster, Morten Kristian Off, Ole-Jørgen Ohm
12.08.2010
Helt siden 1987 har det hos mange pasienter vært mulig å behandle takykardier med kateterablasjon der elektrisk energi leveres via katetre til hjertet. Den teknologiske utviklingen av katetre og...