Ole Geir Solberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ole Geir Solberg (f. 1956)

er spesialist i allmennmedisin, spesialist i indremedisin og i kardiologi. Han er overlege ved Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Artikler av Ole Geir Solberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media