Ole Geir Solberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Geir Solberg

Ole Geir Solberg, Torbjørn Omland
18.01.2007
Til tross for betydelige behandlingsmessige fremskritt de siste 25 år er kronisk hjertesvikt fremdeles en hyppig forekommende årsak til sykehusinnleggelse og død i vestlige land. Prevalensen av...
Ole Geir Solberg, G. Peter Blom, Knut Stavem
03.11.2005
En 59 år gammel kvinne ble i mars 2002 innlagt i lokalsykehuset etter synkope. Røntgen thorax tatt ved innkomst viste en skarpt avgrenset rundskygge med diameter 25 mm i høyre...
Arne K. Andreassen, Einar Gude, Ole Geir Solberg, Thor Ueland
01.07.2011
Pulmonal arteriell hypertensjon er en kronisk og progressiv sykdom som karakteriseres av økt pulmonal vaskulær resistens, sekundært til hyperplasi av intima og hypertrofi av glatte muskelceller samt...