Olav Thorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Thorsen

Olav Thorsen, Miriam Hartveit, Jan Emil Kristoffersen, Unni Ringberg
17.08.2018
En god henvisning skal beskrive pasienten og det aktuelle problemet, men bør også inneholde en klar bestilling til spesialisthelsetjenesten. Når allmennleger henviser til spesialisthelsetjenesten,...
Olav Thorsen
26.06.2017
Bedre kommunikasjon og samarbeid på telefon eller elektronisk mellom fastleger og sykehusleger kan bedre samarbeidet. Olav Thorsen. Foto: Privat Henvisningsprosessen mellom første- og...
Olav Thorsen, Miriam Hartveit, Jan Emil Kristoffersen, Per Arne Holman
02.05.2017
Den elektroniske henvisningen brukes i dag til forespørsler, for å gi enkle beskjeder og for å stille spørsmål. Vi trenger å skille mellom henvisning for et avklart medisinsk problem, for et uavklart...
Olav Thorsen, Anders Grimsmo
23.02.2006
I lov om pasientrettigheter, kapittel 5, Rett til journalinnsyn, står det: «Pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi». Informasjon til...
Olav Thorsen
08.01.2004
Tema for årets schizofrenidager i Stavanger var De (u)skikkelige ungene . Det var 15. år på rad at det arrangeres en slik psykiatrikonferanse i Stavanger, som i år samlet mer enn 1 000 deltakere...
Olav Thorsen
26.08.2004
Turnusrådet, Legeforeningens og sentralstyrets rådgivende organ i turnussaker, har de siste årene gjennomført besøk til sykehus og allmennpraksis over hele landet. Christina Bang, Elisabeth Sætnan,...
Olav Thorsen, Cecilie Daae
18.03.2004
I Russland eksisterer ikke noen allmennmedisin eller primærhelsetjeneste, slik vi kjenner den fra Norden og mange vestlige land. Russisk helsevesen er bygd opp på en helt annen måte enn det vi er...
Olav Thorsen
10.03.2002
Jeg gratulerer Jens Hugo Trumpy ved nevrokirurgisk avdeling i Tromsø med artikkelen i Tidsskriftet nr. 4/2002 (1). Det er svært hyggelig at en norsk sykehusavdeling endelig gjør det som mange har...
Olav Thorsen
20.04.2002
Turnusrådet skal være Legeforeningens rådgivende organ for turnustjenesten for medisinske kandidater. Rådet skal belyse og drøfte alle sider ved turnustjenestens faglige og sosiale innhold, og bidra...
Mette Brekke, Arne Eikås, Torun Hilstad, John Leer, Svein Steinert, Olav Thorsen, Unni Aanes
20.08.2000
At norsk allmennmedisin for tiden er inne i en rekrutteringskrise, har vært et mye omtalt tema i Tidsskriftets spalter i den senere tid (1 – 3). Å sette ord på bekymringer og å analysere...
Arne Eikås, John Leer, Mette Brekke, Olav Thorsen, Svein Steinert
28.02.2000
Cuba har en spennende historie. Landet ble ”oppdaget” av Columbus i 1492 og erobret av spanjolene tidlig på 1500-tallet. Den indianske urbefolkningen ble nesten utryddet, og spanjolene hentet slaver...
Mette Brekke, Olav Thorsen, Svein Steinert
10.06.2000
Privat praksis har vært, er og kommer i overskuelig fremtid til å være den dominerende organisasjonsform for utøvelse av allmennmedisin i Norge. Dette innebærer at de fleste allmennpraktikere får sin...
Olav Thorsen
20.02.2000
Sommeren 1999 presenterte VG en ny levekårsundersøkelse foretatt av Statens helseundersøkelser som viste at 10 % av befolkningen lider av nedstemthet eller depresjon (1). Blant dem som velger å søke...
Olav Thorsen
11.08.2005
Svein Steinert & Hassse Melbye presenterer i Tidsskriftet nr. 8/2005 gode begrunnelser for å redusere turnustiden for leger ( 1 ). En form for turnustjeneste er avslutningen på legers...
Olav Thorsen
25.08.2005
Turnusrådets årlige besøk til sykehus og kommuner med turnusleger er Legeforeningens kontakt med utvalgte turnussteder. Turnuslegene i Hasvik. Vegard Dokka Tørå og Maria Soledad Crescia. Foto...