Olav Røise

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Røise

Olav Røise
09.09.2019
Knowledge about cycling and bicycle injuries must be put to use so that we can improve public health and prevent debilitating cycling accidents. Every year in Norway, accidents cause approximately...
Olav Røise
03.09.2019
Kunnskap om sykling og sykkelskader må brukes for å bedre folkehelsen og til å forebygge sykkelskader. Cirka 2 500 personer dør årlig som følge av ulykker i Norge, og ulykker utgjør tallmessig den...
Stine Engebretsen, Olav Røise, Lis Ribu
05.02.2013
In recent years, increasing attention has been devoted to aspects of safety related to the management of emergency patients in Norwegian EDs. At the same time, many EDs have faced a situation in...
Olav Røise
15.05.2012
Bulstrode, Christopher Oxford textbook of trauma and orthopaedics 2. utg. 1 776 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 295 ISBN 978-0-19-955064-7 Dette er et oppslagsverk om...
Stine Engebretsen, Olav Røise, Lis Ribu
05.02.2013
De siste årene har det vært økt oppmerksomhet omkring pasientsikkerheten når det gjelder håndteringen av øyeblikkelig hjelp-pasienter i akuttmottakene i Norge. Samtidig har det i mange akuttmottak...
Olav Røise
19.05.2015
Battistella, Edwin L. Sorry about that The language of public apology. 217 s. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 17 ISBN 978-0-19-930091-4 Å si unnskyld når noe går galt er viktig, men...