Olav Flaten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Flaten

Olav Flaten
19.08.2019
Mette Kalager vil etablere StatMed og kjøpe opp legemiddelfirmaer med kompetanse og patenter. StatMed skal bli verdensledende ( 1 ). Astra Zeneca (AZ) har en markedsverdi på ca. 82 milliarder NOK, og...
Olav Flaten, Jan Korsvold
01.02.2007
Legemiddelindustrien må ikke bare dømmes for hva den har gjort eller unnlatt å gjøre i fortiden, men også for hva den faktisk gjør nå. Legemiddelindustrien blir ofte kritisert for ikke å forske og...
Olav Flaten
28.06.2007
Chandra Sekhar Devulapalli påpeker to viktige forhold: betydningen av å utvikle tester for å vurdere sykdomskontrollen hos barn med astma, og vanskeligheten med å kommunisere testprosedyren med så...
Olav Flaten, Steinar Thoresen
12.06.2008
På lederplass i Tidsskriftet nr. 8/2008 kommenterer redaktør Charlotte Haug prioriteringsrådets anbefaling om å inkludere HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet ( 1 ). Samtidig kommer hun med en...
Olav Flaten
15.05.2008
Hauge, MS Thomassen, PT. Legemidler og juss Kvalitet, sikkerhet og effekt av legemidler. 332 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 428 ISBN 978-82-450-0351-2 Det er første gang dette...
Olav Flaten
27.08.2009
Det er viktig å diskutere etiske problemer ved globaliseringen av klinisk forskning, slik det ble gjort i en kommentar i Tidsskriftet nr. 9/2009 ( 1 ) som hovedsakelig refererte en artikkel i New...
Olav Flaten
09.02.2006
Dokumentasjonen på klinisk effekt og sikkerhet ved legemidler brukt til barn er mangelfull. Dag Bratlid gjør i Tidsskriftet nr. 23/2005 leserne oppmerksomme på dette og på det arbeidet som nå gjøres...
Olav Flaten
21.10.2004
Oppropet til en gruppe leger 8. mai 2004 er et angrep på kommersialisering i sin videste konsekvens. De fleste medisinske fremskritt de siste tiårene har kommet ved at forskningsresultater er blitt...
Henrik Lund, Olav Flaten, Atle Skattebøl
25.09.2003
Sponset forskning har høy kvalitet og gir positive resultater. Dette gjelder i særlig grad under legemiddelindustriens produktutvikling. I tidsskriftet BMJ og JAMA slår de danske forskerne Als-Nilsen...
Olav Flaten
30.05.2001
Vi er glad over å kunne konstatere at president Hans Petter Aarseth i sin artikkel i Fra foreningen i Tidsskriftet nr. 10/2001 (1) legger frem et mer balansert syn enn han gav uttrykk for i sine...
Olav Flaten
10.02.2001
Carl Ditlef Jacobsen har i et langt legeliv kjempet mot røyking. I Tidsskriftet nr. 1/2001 tar han imidlertid til orde for en skepsis overfor bruk av Zyban (1), det første nikotinfrie legemiddel for...
Olav Flaten
20.05.2000
Satsing på bioteknologisk forskning og næringsutvikling har vært et tilbakevendende tema de siste årene. Vi har sett på fremveksten av bioteknologien med en blanding av forventning og frykt. Vi...
Olav Flaten
19.05.2005
I fjernsynsprogrammet Puls på NRK 1 mandag 28. februar 2005 lånte professor Ivar Aursnes sin faglighet til journalist Ane Høyem i et innslag om paroksetin (Seroxat) og Statens legemiddelverks...