Se artikkelen og alle kommentarer

StatMed - godt ment men kunnskapsløst

Olav Flaten Om forfatteren

Mette Kalager vil etablere StatMed og kjøpe opp legemiddelfirmaer med kompetanse og patenter. StatMed skal bli verdensledende (1).

Astra Zeneca (AZ) har en markedsverdi på ca. 82 milliarder NOK, og har en markedsandel i Norge på mellom 4 og 5 %. Skal vi få en noenlunde dekning av alle legemiddelområder og alle kunnskapsområder for StatMed, må vi kjøpe mange AZ. Og jeg tror neppe AZ er til salgs. I hvertfall ikke til 82 milliarder. Kanskje kunne vi få kjøpt AZ ved en «hostile take over» for 100–110 milliarder, noe som ville skaffe jobb til en flokk advokater i et par år.

Hvis Kalager mener oppkjøpet skulle være av små firmaer uten produkter, eller med små produkter, er veien fram uendelig og håpløs.

StatMed skal også bidra med globalt ansvar, utvikle nye antibiotika, og gi oss billigere legemidler og vaksiner. Regnestykket og tidsperspektivet for Kalagers StatMed er for meg komplett ubegripelig.

Kalager mener også at vi har infrastrukturen. Er det noe vi i Norge absolutt IKKE har, så er det infrastruktur for legemiddelindustri og legemiddelutvikling. Der er vi på bar bakke.

Kalagers drøm ble publisert på redaksjonell plass i Tidsskriftet. Den burde stå som et debattinnlegg. Er det virkelig redaksjonens overbevisning at denne ideen var troverdig og evidensbasert?

Det positive er at det sikkert var godt ment.

1

Kalager M. StatMed – den nye oljen? Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0349. [PubMed][CrossRef]

Kommentarer

(0)

Anbefalte artikler