Olav Dalgard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Dalgard

Håvard Midgard, Knut Boe Kielland, Olav Dalgard
23.03.2018
Direktevirkende antivirale legemidler mot hepatitt C gir helt nye muligheter for å utrydde en «stille epidemi» som i stor grad rammer en marginalisert gruppe i samfunnet. Helsevesenet må imidlertid...
Inger Sofie Samdal Vik, Kjell Skaug, Olav Dalgard, Tore W. Steen, Gunnar Hoddevik
28.02.2008
Hepatitt C-virusinfeksjon er ifølge Verdens helseorganisajon et globalt helseproblem. Infeksjonen blir ofte kronisk og er en viktig årsak til leversvikt og primær levekreft. I Norge er hepatitt C-...
Olav Dalgard, Inger Sofie Samdal Vik, Kjell Skaug, Tore W. Steen
15.05.2008
Vi er nok uenige med Ritland i dette. Etter vår mening bør HCV genotype 1-pasienter kun behandles når en leverbiopsi viser en viss fibroseutvikling eller betydelig inflammasjon, og genotype 2 og...
Olav Dalgard, Atle Egeland, Randi Ervik, Kostas Vilimas, Kjell Skaug, Tore W. Steen
15.01.2009
Infeksjon med hepatitt C-viruset (HCV) er et globalt folkehelseproblem og omkring 170 millioner mennesker er anti-hepatitt C-positive (anti-HCV+) ( 1 ). I den vestlige verden er sykdommen først og...
Olav Dalgard, Steinar Skrede
03.12.2009
Avdelingsdirektør Aavitsland ved Statens folkehelseinstitutt konkluderer i en leder i Tidsskriftet nr. 16/2009 at opiatavhengige stort sett ikke bør få behandling for hepatitt C-virusinnfeksjon ( 1...
Bjørn Myrvang, Kristian Bjøro, Olav Dalgard, Kjell B. Hellum, Erik Schrumpf
18.03.2004
Vår kjære venn og kollega Helge Bell døde brått og uventet 25.1. 2004, bare 57 år gammel. Det var noe solid pålitelig og omsorgsfullt, med en snev av vestlandstrausthet, over Helge. Det lune smilet...
Helge Bell, Olav Dalgard, Kristian Bjøro, Kjell Block Hellum, Bjørn Myrvang
10.04.2002
Hepatitt C-virus (HCV) er en de vanligste årsaker til kronisk leversykdom. Prevalensen av HCV-antistoff varierer betydelig og er rapportert å være 1,8 % i USA, 3,2 % i Nord-Italia og hele 25 % i...
Kjetil Isaksen, Lars Aabakken, Tore Grimstad, Lars Karlsen, Per Kristian Sandvei, Olav Dalgard
01.12.2015
Hepatitis C virus is a hepatotropic RNA virus that is transmitted through percutaneous exposure to blood, and in about 70 % of cases leads to chronic hepatitis. There are seven main variants of the...
Olav Dalgard
07.01.2011
Et utvalg nedsatt av Den norske legeforening har gitt sine anbefalinger til bekjempelse av hepatitt C-infeksjon. Det er lagt særlig vekt på behandlingstilbud til sprøytemisbrukere. I Norge har ca. 20...
Olav Dalgard, Zbigniew Konopski, Franziskus Johannes Bosse, Berit Nordstrand, Per Sandvei, Lars Karlsen, Jon Florholmen, Astrid Elisabeth Rojahn, Rune Almaas, Steinar Skrede, Arne Nørgaard Eskesen, Bjørn Myrvang
07.01.2011
Kronisk hepatitt C-virus (HCV)-infeksjon er et globalt helseproblem. Verdens helseorganisasjon anslår at 170 millioner mennesker er infisert ( 1 ). I Norge er prevalensen av antistoff mot hepatitt C-...
Olav Dalgard
06.08.2013
Jensen, Donald Reau, Nancy Hepatitis C 210 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 23 ISBN 978-0-19-984429-6 Om lag 20 000 personer i Norge har kronisk hepatitt C og står i fare...
Kjetil Isaksen, Lars Aabakken, Tore Grimstad, Lars Karlsen, Per Kristian Sandvei, Olav Dalgard
01.12.2015
Hepatitt C-virus er et hepatotroft RNA-virus som smitter via perkutan eksponering for blod og i ca. 70 % av tilfellene fører til kronisk hepatitt. Det finnes sju hovedvarianter av viruset som...