Blod er ikke bare blod

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hans Erik Heier

  Blod!

  Mellom magi, myter og medisin gjennom 2500 år. 268 s. Oslo: Kolofon, 2019. Pris NOK 249

  ISBN 978-82-30019436

  Denne populærvitenskapelige boka om blod og blodtransfusjon er skrevet av en senior innen blodtransfusjon i Norge, professor emeritus Hans Erik Heier, tidligere avdelingsoverlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin og Blodbanken i Oslo. Han henvender seg til blodgivere – boka er simpelthen tilegnet blodgivere – og folk som arbeider i helsetjenesten eller som av andre grunner interesserer seg for blod og historie.

  Utgangspunktet er blodtransfusjon, men forfatteren ser også bakover og til siden. Han forteller om blod i vid forstand, hvordan blodet som væske og begrep går inn i hele vår kultur – på godt og vondt.

  Derfor er dette en bok som egentlig bør leses bakfra. Siste del er en interessant og jordnær omtale av blodoverføring i moderne medisin, hva det består i, hvordan det gjøres, samt etiske spørsmål som kan oppstå, for eksempel om det å gi blod skal være betalt eller basert på viljen til å hjelpe andre. Sakene om overføring av sykdommer som hepatitt og HIV gjennom blodtransfusjon er også interessant lesning.

  Kapitlene foran i boka forteller blant annet om hvordan utviklingen av blodtransfusjon har vært nært knyttet til krigføring. Et interessant poeng: Under den annen verdenskrig ble det som skjedde på feltet ulikt på alliert og nasjonalsosialistisk side. De germanske arvelighetsteoriene gjorde tysk medisin skeptisk. De fryktet overføring av ikke-arisk blod.

  Den kulturelle oppfatningen av at blodet er stedet der selve livet sitter, har dype røtter. Blod er således også tillagt ganske andre egenskaper enn bare å være en kroppsvæske. I første del av boka drøfter Heier en rekke historiske, kulturelle og politiske forhold som har med blod i overført betydning å gjøre. Boka avsluttes med en fyldig bibliografi, og underveis er han innom mange temaer der blod er stikkordet.

  Svakheten i hans framstilling av blod i historie og kultur er at den blir litt kort og springende for flere av emnene han tar opp. Men hver enkelt av hans refleksjoner er absolutt leseverdig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media