Øivind Ekeberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øivind Ekeberg

Øivind Ekeberg, Erlend Hem
16.08.2019
In Norway, the suicide rate has not declined during the last 20 years, despite numerous action plans, better knowledge and improved treatment. Most people who take their own lives are not in...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
03.07.2019
Selvmordsraten har ikke gått ned i Norge på 20 år til tross for flere handlingsplaner, økt kompetanse og bedre behandling. De fleste selvmord skjer blant mennesker som ikke er i psykiatrisk...
Karin Isaksson Rø, Lasse Djerv, Turid Birgitte Boye, Øivind Ekeberg
02.10.2018
Group supervision is a mandatory part of the training for specialty registrars. In this article we share some of our experience from group-based supervision in oncology. The new regulations for...
Karin Isaksson Rø, Lasse Djerv, Turid Birgitte Boye, Øivind Ekeberg
01.10.2018
Leger i spesialisering er pålagt gruppeveiledning i utdanningen. Vi deler her av våre erfaringer fra gruppebasert veiledning i onkologien. Den nye spesialistforskriften for LIS 2 og 3 som trer i...
Tine K. Grimholt, Laila Skogstad, Gertrud Sofie Hafstad, Odd Martin Vallersnes, Øivind Ekeberg
26.06.2018
22. juli 2011 ble vårt land rammet av de verste terrorhandlingene i nyere norsk historie. Først ble en bombe detonert i regjeringskvartalet. Åtte mennesker ble drept, ti innlagt i sykehus med...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
22.01.2018
I kronikken i Tidsskriftet argumenterer vi for at det er mulig å forutsi selvmord på kort sikt. Ved å gi de beste forutsetninger for å snakke om fortvilelse og selvmordstanker, kan og bør man også...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
14.11.2017
“Chronically suicidal” and “chronic suicidality” are unclear terms which in our opinion should not be used. Both these terms are relatively new. The late psychiatrist Professor Nils Retterstøl...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
14.11.2017
Some mental health professionals maintain that it is not possible to predict suicide and that suicide risk assessments can be harmful. We do not agree with those assertions. In 2008, national...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
13.11.2017
«Kronisk suicidal» og «kronisk suicidalitet» er uklare begreper som etter vår mening ikke bør brukes. Disse to uttrykkene er nokså nye. Nils Retterstøl ga en definisjon i boken Selvmord fra 1995: «De...
Øivind Ekeberg, Erlend Hem
13.11.2017
Flere hevder at det ikke er mulig å forutsi selvmord og at selvmordsrisikovurderinger kan være skadelige. Vi er uenige i disse påstandene. I 2008 kom Nasjonale retningslinjer for forebygging av...
Øivind Ekeberg
03.10.2017
When someone is driven by a suicidal urge, psychiatry is expected to help. In a study conducted in the Agder counties, Vegard Øksendal Haaland and collaborators provide an account of the contact that...
Øivind Ekeberg
02.10.2017
Når en person får alvorlige selvmordsimpulser, forventes det at psykiatrien skal hjelpe. I en undersøkelse fra Agder har Vegard Øksendal Haaland og medarbeidere redegjort for hvilken kontakt personer...
Øivind Ekeberg
21.08.2017
Eivind Normann-Eide Skjønnlitterære selvmord 161 s. Oslo: Pax forlag, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-530-3913-8 Eivind Normann-Eide har i mange år arbeidet med pasienter med selvmordsatferd og med...
Øivind Ekeberg
11.10.2016
Berge, Torkil Fjerstad, Elin Lev godt med sykdom 205 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-49150-2 Berge & Fjerstad har skrevet flere bøker om kognitiv terapi, og...
Øivind Ekeberg
06.11.2008
Dyregrov, K Dyregrov, A Krisepsykologi i praksis 237 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 386 ISBN 978-82-450-0743-5 Dette er en bok som først og fremst dreier seg om historien til Senter for...
Øivind Ekeberg, Laila Skogstad, Siw Helene Myhrer
11.09.2008
26. desember 2004 rammet tsunamien mer enn ti land. Over 280 000 omkom, og mer enn en million ble hjemløse ( 1 ). Indonesia ble hardest rammet. De fleste norske som ble rammet, var i Thailand. Alle...
Øivind Ekeberg
17.01.2008
En gjennomgang av rutiner etter selvmord kan være nyttig for å gjøre forbedringer i det selvmordsforebyggende arbeid Uansett hvor stor og god innsatsen fra samfunn, helsevesen og omgivelsene er, vil...
Stein Opjordsmoen Ilner, Øivind Ekeberg, Svein Friis, Ellen Hagemo, Steinar Lorentzen, Lars Mehlum,, Otto W. Steenfeldt-Foss, Arne Sund, Per Vaglum
13.03.2008
Professor Nils Retterstøl døde i sitt hjem 9.2. 2008, 83 år gammel. Han var oppegående til siste time, til stor glede for kolleger i inn- og utland. En usedvanlig god rollemodell innen norsk...
Øivind Ekeberg
17.04.2008
Weisæth, L Kjeserud, R. Ledelse ved kriser En praktisk veileder. 144 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 285 ISBN 978-82-05-35182-0 Boken er i første rekke skrevet for ledere i...
Ivar Eide, Øivind Ekeberg, Dag Jacobsen, Sverre Erik Kjeldsen, Ingrid Os, Morten Rostrup, Magne Stendal
13.09.2016
Erik Enger Professor dr.med. Erik Enger – en av de siste store klinikere og læremestre – døde 89 år gammel 15.6. 2016 etter lengre tids sykdom. Han var sin tids medisinske ekspert innen både jus og...