Øivind Ekeberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øivind Ekeberg

Øivind Ekeberg
21.08.2017
Eivind Normann-Eide Skjønnlitterære selvmord 161 s. Oslo: Pax forlag, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-530-3913-8 Eivind Normann-Eide har i mange år arbeidet med pasienter med selvmordsatferd og med...
Øivind Ekeberg
11.10.2016
Berge, Torkil Fjerstad, Elin Lev godt med sykdom 205 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-49150-2 Berge & Fjerstad har skrevet flere bøker om kognitiv terapi, og...
Øivind Ekeberg
17.04.2008
Weisæth, L Kjeserud, R. Ledelse ved kriser En praktisk veileder. 144 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 285 ISBN 978-82-05-35182-0 Boken er i første rekke skrevet for ledere i...
Øivind Ekeberg
06.11.2008
Dyregrov, K Dyregrov, A Krisepsykologi i praksis 237 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 386 ISBN 978-82-450-0743-5 Dette er en bok som først og fremst dreier seg om historien til Senter for...
Øivind Ekeberg, Laila Skogstad, Siw Helene Myhrer
11.09.2008
26. desember 2004 rammet tsunamien mer enn ti land. Over 280 000 omkom, og mer enn en million ble hjemløse ( 1 ). Indonesia ble hardest rammet. De fleste norske som ble rammet, var i Thailand. Alle...
Øivind Ekeberg
17.01.2008
En gjennomgang av rutiner etter selvmord kan være nyttig for å gjøre forbedringer i det selvmordsforebyggende arbeid Uansett hvor stor og god innsatsen fra samfunn, helsevesen og omgivelsene er, vil...
Stein Opjordsmoen Ilner, Øivind Ekeberg, Svein Friis, Ellen Hagemo, Steinar Lorentzen, Lars Mehlum,, Otto W. Steenfeldt-Foss, Arne Sund, Per Vaglum
13.03.2008
Professor Nils Retterstøl døde i sitt hjem 9.2. 2008, 83 år gammel. Han var oppegående til siste time, til stor glede for kolleger i inn- og utland. En usedvanlig god rollemodell innen norsk...
Ivar Eide, Øivind Ekeberg, Dag Jacobsen, Sverre Erik Kjeldsen, Ingrid Os, Morten Rostrup, Magne Stendal
13.09.2016
Erik Enger Professor dr.med. Erik Enger – en av de siste store klinikere og læremestre – døde 89 år gammel 15.6. 2016 etter lengre tids sykdom. Han var sin tids medisinske ekspert innen både jus og...
Øivind Ekeberg
30.04.2009
Det er mange forskjellige former for selvskading. I klinisk sammenheng er mesteparten av behandlingen og forskningen knyttet til bevisst selvskading. I tillegg er det en del handlinger som er...
Øivind Ekeberg
16.11.2006
Selvmordsatferd er et stort helseproblem, men vi mangler fortsatt mye kunnskap om hvordan selvmord kan forebygges Selvmordsatferd er knyttet til omfattende personlig smerte og lidelse og kan føre til...
Øivind Ekeberg
22.06.2006
Elektrokonvulsiv behandling bør være førstevalget ved dyp depresjon der selvmordsfaren vurderes som stor Helt siden Cerletti & Bini introduserte elektrokonvulsiv behandling (ECT) i 1938 har det...
Øivind Ekeberg
26.08.2004
Det er svært kritikkverdig at det fortsatt sitter mange psykotiske personer i norske fengsler Måten et land behandler sine fanger på sier mye om landets kulturelle nivå. Soning i fengsler skal være...
Øivind Ekeberg
03.04.2003
Er den psykiatriske og juridiske standard ved tvangsinnleggelser og tvangsbehandling forsvarlig? To viktige artikler i dette nummer av Tidsskriftet er om bruk av tvang i norsk psykiatri ( 1 , 2 )...
Øivind Ekeberg
28.05.2003
T„ Berge A, Repål Lykketyvene – hvordan overkomme depresjon 314 s. Oslo: Aschehoug, 2002. Pris NOK 329 ISBN 82-03-22722-8 Denne boken starter med å fortelle at depressive lidelser er tyver som...
Øivind Ekeberg
28.08.2003
Reidun, Norvoll Samfunn og psykiske lidelser 302 s. Oslo: Gyldendal, 2002. Pris NOK 320 ISBN 82-05-30150-6 Det er alltid nødvendig med fokus på sammenhengen mellom samfunnsmessige forhold og psykiske...
Gunnar Einvik, Ole Tjomsland*, Knut Kvernebo, Sindre Stavnes*, Øivind Ekeberg
10.09.2002
Tabell 1  Kardiologiske data og livskvalitetsmål før og etter behandling. Tallene angir gjennomsnitt, med standardavvik i parentes Før behandling 3 md. etter 12 md. etter 95 % KI¹ P-verdi²...
Ildri Kjølseth, Øivind Ekeberg, Brita Teige
10.06.2002
Selvmord blant eldre har vært lite omtalt i Norge, og det er publisert få undersøkelser om selvmordsatferd i denne aldersgruppen (1). Selvmordshyppigheten blant eldre steg i løpet av siste halvdel av...
Erlend Hem, Øivind Ekeberg, Heidi Kiil Blomhoff, Berit Hyllseth*, Ragnhild H. Knudsen, Tor Norseth, Rolf K. Reed, Hanne Storm
30.06.2001
I flere rapporter i de seneste årene er det hevdet at medisinsk forskning i Norge har problemer (1 – 3). Lave bevilgninger, rekrutteringssvikt og manglende merittering av forskning er angitt som...
Gudrun Dieserud, Mitchell Loeb, Øivind Ekeberg
30.03.2001
Basert på en undersøkelse som tidligere er publisert i Suicide and Life-Threatening Behavior (1) I denne artikkelen studeres utviklingen av selvmordsforsøks- og selvmordsraten i Bærum i en 12-...
Ole Tjomsland, Øivind Ekeberg, Kjell Saatvedt
20.08.2001
Den teknologiske utvikling, med innføring av bl.a.videoassisterte miniinvasive metoder, laser- og robotkirurgi og annen behandling som betinger bruk av avansert utstyr, har medført en...