Øian P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øian P

Øian P, Henriksen T, Andersgaard AB
10.05.1999
Eklampsi underrapporteres - magnesiumsulfat introdusert i 1906 av nordmann Eklampsi er kramper som opptrer under graviditet og inntil ti dager etter fødselen, ofte ledsaget av tegn på preeklampsi og...
Øian P
20.03.1998
I løpet av de siste 20-25 år har det skjedd en sentralisering av fødsler i Norge. Antall fødeinstitusjoner er redusert til det halve, og er nå ca. 60. Årsakene til dette er mange, men en viktig grunn...
Os I, Andersson KS, Øian P, Henriksen T
28.02.1998
Sammendrag Risikoen for preeklampsi/eklampsi er økt hos kvinner med kronisk hypertensjon og/eller nyresykdom. Det er disse kvinnene som omtales i denne oversiktsartikkelen basert på gjennomgang av...
Øian P
20.08.1997
Problemene i norsk helsevesen er mange. I mediene får man ofte inntrykk av at det største problemet er lange ventelister, garantibrudd og manglende behandlingskapasitet. Det hevdes ofte at disse...
Schmidt N, Abelsen B, Eide B, Øian P
28.02.1997
Sammendrag Sentralisering av fødselshjelpen har ført til at det bare er ti fødestuer igjen i full drift i Norge. Vi gir en oversikt over aktiviteten ved disse fødestuene. I 1994 fødte 658 kvinner ved...