Fødestuer i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Sentralisering av fødselshjelpen har ført til at det bare er ti fødestuer igjen i full drift i Norge. Vi gir enoversikt over aktiviteten ved disse fødestuene. I 1994 fødte 658 kvinner ved landets fødestuer. Dette utgjorde 1,1% avalle fødsler i Norge. Ca. 1/3 av de gravide som sogner til et område der det finnes fødestue, føder der. 717 kvinnerstartet fødselen ved en fødestue. 59 (8,4%) av disse ble av ulike årsaker overflyttet til fødeavdeling. Ved sju fødsler(1%) på fødestue ble det gjort vakuumekstraksjon. Det var 40 (6,1%) overflyttinger av mor/barn etter fødselen. Ni av tifødestuer tilbyr barselopphold for kvinner som har født ved en annen fødeinstitusjon. Omfanget av slike barseloppholdtilsvarte 1800 pasientdøgn. I tillegg til fødselshjelp, har jordmødrene ved fødestuene sammen med kommunelegeneansvaret for svangerskapsomsorg og følgetjeneste for gravide som skal føde ved en annen fødeinstitusjon. Kommunelege Ihar det formelle ansvaret for driften av fødestuene. Ved fem av fødestuene er spesialist i fødselshjelp og gynekologiperiodevis til stede. Det bør utarbeides nasjonale retningslinjer for drift av fødestuene.

  Etter vår mening er fødestuene et godt tilbud til mange fødende i Distrikts-Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media