Graviditet, essensiell hypertensjon og kronisk nyresykdom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Risikoen for preeklampsi/eklampsi er økt hos kvinner med kronisk hypertensjon og/eller nyresykdom. Det er dissekvinnene som omtales i denne oversiktsartikkelen basert på gjennomgang av nyere litteratur og på rapport fra et nyligavholdt ekspertmøte. Preeklampsi/eklampsi er forbundet med større risiko for alvorlige komplikasjoner hos mor ogfoster/barn. Som regel forløper imidlertid svangerskapet hos kvinner med mild til moderat essensiell hypertensjon utenspesielle problemer. Blodtrykkssenkende behandling hos den gravide er først og fremst rettet mot risiko forcerebrovaskulære katastrofer. Fordelen ved antihypertensiv behandling av den gravide må veies opp mot uheldigekonsekvenser for fosteret. Det kan i mange tilfeller være aktuelt å seponere behandling fordi blodtrykket naturligreduseres i svangerskapet. I rådgivning før graviditet eller ved første kontroll for den gravide hypertoniker skalblodtrykksbehandlingen gjennomgås og eventuelt endres. Rådgivning før graviditet hos kvinner med nyresykdom har storbetydning, siden nyresykdommer påvirker svangerskapet mer enn graviditeten påvirker forløpet av nyresykdommer. Deviktigste faktorer som bestemmer risiko for føtomaternelle komplikasjoner hos kvinner med nyresykdom er redusertnyrefunksjon, grunnsykdommen, proteinuri og blodtrykksforhøyelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media