Graviditet, essensiell hypertensjon og kronisk nyresykdom

Os I, Andersson KS, Øian P, Henriksen T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Risikoen for preeklampsi/eklampsi er økt hos kvinner med kronisk hypertensjon og/eller nyresykdom. Det er disse kvinnene som omtales i denne oversiktsartikkelen basert på gjennomgang av nyere litteratur og på rapport fra et nylig avholdt ekspertmøte. Preeklampsi/eklampsi er forbundet med større risiko for alvorlige komplikasjoner hos mor og foster/barn. Som regel forløper imidlertid svangerskapet hos kvinner med mild til moderat essensiell hypertensjon uten spesielle problemer. Blodtrykkssenkende behandling hos den gravide er først og fremst rettet mot risiko for cerebrovaskulære katastrofer. Fordelen ved antihypertensiv behandling av den gravide må veies opp mot uheldige konsekvenser for fosteret. Det kan i mange tilfeller være aktuelt å seponere behandling fordi blodtrykket naturlig reduseres i svangerskapet. I rådgivning før graviditet eller ved første kontroll for den gravide hypertoniker skal blodtrykksbehandlingen gjennomgås og eventuelt endres. Rådgivning før graviditet hos kvinner med nyresykdom har stor betydning, siden nyresykdommer påvirker svangerskapet mer enn graviditeten påvirker forløpet av nyresykdommer. De viktigste faktorer som bestemmer risiko for føtomaternelle komplikasjoner hos kvinner med nyresykdom er redusert nyrefunksjon, grunnsykdommen, proteinuri og blodtrykksforhøyelse.

Anbefalte artikler