Odvar Brænden

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odvar Brænden

Odvar Brænden
21.09.2006
Spesialforeninger som i dag dekker en spesialitet, vil som følge av Legeforeningens nye lover vedtatt av landsstyret i mai 2006, være fagmedisinske foreninger fra årsskiftet. Legeforeningen ønsker å...
Odvar Brænden, Ellen Juul Andersen
30.06.2000
Staten Lønn: Alle lønnstrinn i statens lønnsregulativ økes med kr 5 000 med virkning fra 1.5. 2000. Antall lønnstrinn utvides med fem slik at lønnstrinn 79 muliggjør regulativlønn med kr 600 000 per...
Odvar Brænden
30.09.2000
Ordningen har fungert siden 1995 og finansieres i sin helhet ved at medlemmene betaler 200 kroner hvert år. Det presiseres at dette ikke er en forsikringsordning hvor medlemmene har et ubetinget krav...
Øyvind Sæbø,, Odvar Brænden
30.08.2000
Etableringen av kvinne-/barnesenteret ved Ullevål sykehus medførte at alle legestillinger ved de aktuelle avdelinger ved Aker sykehus ble overført til Ullevål sykehus. Senere ble det besluttet å...
Odvar Brænden
10.11.2000
Saken hadde som utgangspunkt at en overlege ved et av kommunens sykehus ble rammet av en alvorlig sykdom og måtte gå over i halv stilling og halv uførepensjon. Legen måtte tre ut av vaktarbeidet ved...