Oddvar Uleberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oddvar Uleberg

Oddvar Uleberg, Lars Petter Bjørnsen
13.12.2011
The Interaction Reform sets new requirements for cooperation in the field of emergency medicine. This is an excellent opportunity to establish emergency medicine as a separate professional...
Oddvar Uleberg, Lars Petter Bjørnsen
13.12.2011
Samhandlingsreformen stiller nye krav til det akuttmedisinske samarbeidet. Dette er en gyllen anledning til å etablere akuttmedisinen som eget fagområde. Fremtidige samfunnsøkonomiske og demografiske...
Lars Petter Bjørnsen, Oddvar Uleberg
30.04.2012
All akuttmedisinsk utredning og behandling i et akuttmottak kan betegnes som mottaksmedisin. Fagmiljøene må selv definere hva som er god klinisk praksis gjennom faglige vurderinger og retningslinjer...
Lars Jacobsen, Oddvar Uleberg, Geir Arne Sunde, Stephen J.M. Sollid
30.06.2015
Avansert akuttmedisinsk behandling med rask transport til sykehus bidrar til økt overlevelse og færre senkomplikasjoner etter alvorlige skader og ulykker. Det synes naturlig at det stilles tydelige...
Lars Petter Bjørnsen, Oddvar Uleberg
11.08.2015
Helsedirektoratet har opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede en ny akuttmedisinsk spesialitet innrettet mot norske akuttmottak. Formålet er å sikre et funksjonelt rammeverk for faglig...