Oddbjørn Brubakk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oddbjørn Brubakk

Oddbjørn Brubakk, Arvid Bjørneklett, Haakon Sjursen, Bjørg Viggen
09.08.2007
De siste tiår har det vært mye oppmerksomhet omkring mikrobers utvikling av resistens mot en rekke antimikrobielle midler ( 1 ). Overvåking av bruken av slike midler er ansett som en viktig metode...
Oddbjørn Brubakk, Johan N. Bruun
19.02.2004
I de senere år er det globalt blitt stadig mer oppmerksomhet omkring det faktum at et økende antall bakterier utvikler resistens mot antibakterielle midler og at resistensutviklingen har sammenheng...
Oddbjørn Brubakk, Rolf A. Walstad
15.05.2003
Kronisk bronkitt defineres som en tilstand med hoste og ekspektorasjon som har vart i minst tre måneder i minst to påfølgende år. Ofte foreligger også en komponent av luftstrømsobstruksjon som ikke...
Oddbjørn Brubakk, Bjørn Myrvang
30.10.2000
Vi viser til innlegg under Rett og urett i Tidsskriftet nr. 22/2000 med overskriften Folketrygden dekker nå hepatitt A-vaksine til utsatte grupper(1). Innlegget er basert på retningslinjer gitt av...
Oddbjørn Brubakk
30.04.2012
I Tidsskriftet nr. 2/2012 og nr. 3/2012 er det to underlige ledere av henholdsvis Stine Bjerkestrand ( 1 ) og Charlotte Haug ( 2 ). De to lederne har i beste fall en uklar agenda. De er skrevet på en...