Odd Helge Gilja

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Helge Gilja

Kjell-Morten Myhr, Jorunn Skei, Odd Helge Gilja, Leiv Hove, Nils Erik Gilhus, Per Bakke
08.05.2018
Jarle Tor Rørvik (1954–2018) ble født på Vigra og flyttet i skoleårene til Volda. Som student flyttet han videre til Bergen og avla medisinsk embetseksamen ved Universitet i Bergen i 1981. Etter...
Svein Ødegaard, Odd Helge Gilja
05.01.2006
Ultralyd har vært benyttet i medisinsk diagnostikk i over 50 år, men den kliniske anvendelse i Norge begynte først i 1970-årene da sanntids (real-time) ultralyd ble tilgjengelig. Ultrasonografi...
Odd Helge Gilja, Trygve Hausken, Svein Ødegaard, Øystein Wendelbo, Michaela Thierley
09.10.2003
Ultrasonografi er en bildedannende og pasientvennlig metode som egner seg godt for undersøkelse ved sykesengen. Klinikeren, som i detalj kjenner pasientenes sykehistorie og funn, har gode...
Dag A. Sangnes, Eirik Søfteland, Martin Biermann, Odd Helge Gilja, Hrafnkell Thordarson, Georg Dimcevski
24.05.2016
Gastroparese er en alvorlig og underdiagnostisert motilitetsforstyrrelse i magesekken ( 1 , 2 ). Det trengs økt oppmerksomhet om tilstanden. Vi gir her en kortfattet oversikt over diagnostikk og...
Trond Engjom, Kristin Kampevold Larsen, Oddbjørn Hove, Odd Helge Gilja
26.08.2010
Ødemer og hypoalbuminemi er en vanlig problemstilling i en indremedisinsk avdeling. Vi presenterer sykehistorien til en ung, tidligere frisk mann som ble innlagt pga. akutt oppståtte ødemer og...
Erlend Fjell Nævdal †, Kim Nylund, Odd Helge Gilja
18.11.2010
Insidensen og prevalensen for Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er høy i Skandinavia, Storbritannia og Nord-Amerika, og økende i andre land med vestlig livsstil ( 1 ). Transabdominal ultrasonografi av...
Gülen Arslan Lied, Odd Helge Gilja, Trygve Hausken
25.02.2014
Medikamentet silibinin brukes i en del land og påstås å ha en leverprotektiv effekt. Vi har nylig utredet en pasient som fikk reversert patologiske leververdier etter at hun ble forskrevet...
Trond Engjom, Odd Helge Gilja, Gunnar Nysæter
11.08.2015
Etiopia har svært begrenset tilgang på helsepersonell. Etter flere år med fallende antall leger ansatt i offentlige sykehus, ble det satt inn ressurser for å øke kapasiteten for grunnutdanning av...