Odd Erik Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Erik Johansen

Odd Erik Johansen, Lars Gullestad, Kåre I. Birkeland
23.08.2007
Vi takker for de to kommentarene til vår studie om organisering av omsorgen ved type 2-diabetes. Dessverre mistolkes essensen i vår studie, ettersom vi faktisk ikke forfekter at poliklinisk...
Odd Erik Johansen, Lars Gullestad, Kåre I. Birkeland
23.08.2007
Vi takker for de to kommentarene til vår studie om organisering av omsorgen ved type 2-diabetes. Dessverre mistolkes essensen i vår studie, ettersom vi faktisk ikke forfekter at poliklinisk...
Odd Erik Johansen
28.06.2007
Strukturert oppfølging ved sykehuspoliklinikk gir forbedret kontroll over blodsukkernivå, blodtrykk og lipidverdier. Dessuten reduseres risiko for koronar hjertesykdom sammenliknet med oppfølging i...
Odd Erik Johansen
15.03.2007
Naturlegemidler, markedsført for å lette symptomer og plager av ulike tilstander, er mye brukt i Norge ( 1 ) og i øvrige deler av Skandinavia, men kravene til dokumentasjon er mye lavere enn for...
Odd Erik Johansen
18.12.2008
Aldring påvirker mange organer i kvinnekroppen, inkludert underlivet, hvor urogenitale plager, som for eksempel vaginal tørrhet, øker med alder og tid siden menopause. Endringene skyldes vanligvis...
Odd Erik Johansen, Anders Palmstrøm Jørgensen
10.08.2006
Type 2-diabetes er en kompleks metabolsk sykdom hvor høyt blodsukker utløses av en kombinasjon av insulinresistens og nedsatt insulinsekresjon ( 1 ). Glitazonene (tiazolidindionene) pioglitazon og...
Odd Erik Johansen
07.09.2006
Over halvparten av alle pasienter med iskemisk hjerte- og karsykdom har anlegg for diabetes eller har utviklet diabetes uten å vite det. Det viser en norsk studie. Studien omfattet 159 pasienter (...
Odd Erik Johansen, Kåre Birkeland
15.12.2005
Det er ingen uenighet om at moderne medikamentell behandling av type 2-diabetes er multifaktoriell og inkluderer blodtrykkssenkende og lipidsenkende medikamenter i tillegg til acetylsalisylsyre og ev...
Odd Erik Johansen, Kåre I. Birkeland
25.08.2005
I Tidsskriftet nr. 11/2005 skriver Shahnaz Soudaei om insulin som blodsukkersenkende behandling ( 1 ). Det mest alvorlig misvisende, og som vi her ønsker å kommentere, omhandler bruk av insulin i...