Nygaard HA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nygaard HA

Nygaard HA, Rø OC
30.10.1997
Sammendrag I 1996 tok Statens helsetilsyn initiativ til Prosjekt geriatrisk poliklinikk, for å få bedre kunnskap om organisering av virksomheten og pasientgrunnlaget ved geriatriske poliklinikker...
Nygaard HA, Naik M, Moen E, Munch M
10.10.1997
Sammendrag Aldershjem er beregnet for gamle som i det vesentlige er selvhjulpne, men som likevel har behov for eller lyst til å bo i en felleshusholdning, hvor de har mulighet for tilsyn og en viss...
Nygaard HA, Høvding G
30.05.1997
Sammendrag Artikkelen er basert på en gjennomgang av litteraturen om bivirkninger ved lokalbehandling med betablokkere, spesielt med henblikk på timolol. Øyedråper som appliseres på conjunctiva bulbi...