Bivirkninger ved lokal bruk av betablokkere ved glaukom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Artikkelen er basert på en gjennomgang av litteraturen om bivirkninger ved lokalbehandling med betablokkere, spesieltmed henblikk på timolol. Øyedråper som appliseres på conjunctiva bulbi, dreneres gjennom tåreavløpsveiene og resorberesgjennom neseslimhinnen. Serumkonsentrasjonen av betablokkere varierer betydelig, og man kan oppnå konsentrasjoner somgir systemiske effekter. Det foreligger flere rapporter om alvorlig hjertesvikt, arytmier, bronkospasmer, depresjoner,hallusinasjoner og konfusjoner utløst av lokal behandling med betablokkere, spesielt med timolol. Ut fra foreliggendelitteratur er det vanskelig å danne seg at bilde av hvor hyppig de enkelte bivirkningene opptrer, men man kan fåinntrykk av at muligheten for psykiske og pulmonale bivirkninger ikke er tilstrekkelig påaktet. I tidsrommet 1986-95mottok Bivirkningsnemnda melding om alvorlig bivirkning ved betablokkerende øyedråper hos 17 personer, derav sju medsymptomer fra hjerte- og karsystem og fire med pulmonale bivirkninger. I tre tilfeller med pulmonale bivirkninger varforløpet fatalt. Bivirkningsfrekvensen synes å være høyere hos eldre. Enkelte maner til forsiktighet ved bruk avtimolol hos eldre. I Norge er det sannsynligvis en underrapportering av bivirkninger relatert til lokalbehandling medbetablokkere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media