Bivirkninger ved lokal bruk av betablokkere ved glaukom

Nygaard HA, Høvding G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Artikkelen er basert på en gjennomgang av litteraturen om bivirkninger ved lokalbehandling med betablokkere, spesielt med henblikk på timolol. Øyedråper som appliseres på conjunctiva bulbi, dreneres gjennom tåreavløpsveiene og resorberes gjennom neseslimhinnen. Serumkonsentrasjonen av betablokkere varierer betydelig, og man kan oppnå konsentrasjoner som gir systemiske effekter. Det foreligger flere rapporter om alvorlig hjertesvikt, arytmier, bronkospasmer, depresjoner, hallusinasjoner og konfusjoner utløst av lokal behandling med betablokkere, spesielt med timolol. Ut fra foreliggende litteratur er det vanskelig å danne seg at bilde av hvor hyppig de enkelte bivirkningene opptrer, men man kan få inntrykk av at muligheten for psykiske og pulmonale bivirkninger ikke er tilstrekkelig påaktet. I tidsrommet 1986-95 mottok Bivirkningsnemnda melding om alvorlig bivirkning ved betablokkerende øyedråper hos 17 personer, derav sju med symptomer fra hjerte- og karsystem og fire med pulmonale bivirkninger. I tre tilfeller med pulmonale bivirkninger var forløpet fatalt. Bivirkningsfrekvensen synes å være høyere hos eldre. Enkelte maner til forsiktighet ved bruk av timolol hos eldre. I Norge er det sannsynligvis en underrapportering av bivirkninger relatert til lokalbehandling med betablokkere.

Anbefalte artikler