Endringer i aldershjemsklientellet i Bergen 1985-96

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Aldershjem er beregnet for gamle som i det vesentlige er selvhjulpne, men som likevel har behov for eller lyst til å boi en felleshusholdning, hvor de har mulighet for tilsyn og en viss pleie. Foreliggende undersøkelse sammenliknerklientellet i 13 aldershjem i Bergen i 1985 og 1996. Median alder var i 1996 signifikant høyere enn i 1985 (87 og 84år) og liggetiden lengre (38 og 30 måneder). Andelen beboere med mental svekkelse økte fra 28% til 35% og andelenbeboere med stort omsorgsbehov fra 34% til 41%. Endringene skyldes ikke demensutvikling hos pasienter som har boddlenge i aldershjem. Det konkluderes med at aldershjem i økende grad brukes for omsorgstrengende eldre. Det eksistereret åpenbart misforhold mellom oppgaver og ressurser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media