Prosjekt geriatrisk poliklinikk

Nygaard HA, Rø OC Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I 1996 tok Statens helsetilsyn initiativ til Prosjekt geriatrisk poliklinikk, for å få bedre kunnskap om organisering av virksomheten og pasientgrunnlaget ved geriatriske poliklinikker. Landets 17 geriatriske poliklinikker ble bedt om summariske aktivitetsdata for 1995 og detaljert registrering av aktiviteten i mars 1996. I mars 1996 hadde 15 poliklinikker 288 førstegangskonsultasjoner og 239 kontroller. Utredning for mental svikt og multimorbiditet utgjorde 41% av alle henvisningene. Antall pasienter per time poliklinikken var åpen varierte fra 0,08 til 2,5. I forhold til arbeidsinnsatsen gir geriatriske poliklinikker liten inntekt for sykehuseier. Dette er et svakt incitament for å satse på et område som er viktig for å bedre gamle pasienters funksjonsnivå. På bakgrunn av funnene diskuteres forskjellige sider av virksomheten.

Anbefalte artikler