Prosjekt geriatrisk poliklinikk

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I 1996 tok Statens helsetilsyn initiativ til Prosjekt geriatrisk poliklinikk, for å få bedre kunnskap om organiseringav virksomheten og pasientgrunnlaget ved geriatriske poliklinikker. Landets 17 geriatriske poliklinikker ble bedt omsummariske aktivitetsdata for 1995 og detaljert registrering av aktiviteten i mars 1996. I mars 1996 hadde 15poliklinikker 288 førstegangskonsultasjoner og 239 kontroller. Utredning for mental svikt og multimorbiditet utgjorde41% av alle henvisningene. Antall pasienter per time poliklinikken var åpen varierte fra 0,08 til 2,5. I forhold tilarbeidsinnsatsen gir geriatriske poliklinikker liten inntekt for sykehuseier. Dette er et svakt incitament for å satsepå et område som er viktig for å bedre gamle pasienters funksjonsnivå. På bakgrunn av funnene diskuteres forskjelligesider av virksomheten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media