Nordhagen R

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nordhagen R

Wefring KW, Nordhagen R, Lie KK, Loeb M
10.08.1999
Sammendrag Bruk av legemidler hos barn har vært lite undersøkt epidemiologisk. Ved en spørreskjemaundersøkelse i tilslutning til vanlig fireårskontroll på helsestasjonen i perioden 1995-96 ble...
Bulajic-Kopjar M, Wiik J, Nordhagen R
10.01.1998
Sammendrag Undersøkelser med utgangspunkt i data fra slutten av 1970-tallet indikerte betydelige geografiske forskjeller i insidens av lårhalsbrudd i Norge. I denne artikkelen benytter vi data om...
Grøholt E-K, Lie KK, Olsen PT, Nordhagen R
20.03.1997
Sammendrag Med utgangspunkt i fireårsundersøkelsen, ønsket vi å se nærmere på helsestasjonsarbeidet i et flerkulturelt samfunn. 70 barn inngikk i undersøkelsen, hvorav 33 hadde innvandrerbakgrunn, og...