Legemiddelforskrivning til fireåringer i Vestfold

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Bruk av legemidler hos barn har vært lite undersøkt epidemiologisk. Ved en spørreskjemaundersøkelse i tilslutning tilvanlig fireårskontroll på helsestasjonen i perioden 1995-96 ble foreldrene anmodet om å gi opplysninger om barnetshelse og bl.a. om legemidler forskrevet siste 12 måneder.

  1 912 svar kom inn (79% av et årskull). Over halvparten av barna hadde fått medisin forskrevet av lege, tilsvarende557 legemidler per 1 000 barn. En del hadde brukt flere preparater, gjennomsnittlig 1,4 preparater per barn.Antibiotika hadde vært forskrevet til 67% av dem som hadde fått medisin.

  Denne studien tyder på at forskrivning av legemidler til barn i Vestfolder moderat. For vurdering av hva som erakseptabelt legemiddelforbruk for barn i denne aldersgruppen, er det ønskelig med flere farmakoepidemiologiskeundersøkelser supplert med kliniske data.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media