Legemiddelforskrivning til fireåringer i Vestfold

Wefring KW, Nordhagen R, Lie KK, Loeb M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Bruk av legemidler hos barn har vært lite undersøkt epidemiologisk. Ved en spørreskjemaundersøkelse i tilslutning til vanlig fireårskontroll på helsestasjonen i perioden 1995-96 ble foreldrene anmodet om å gi opplysninger om barnets helse og bl.a. om legemidler forskrevet siste 12 måneder.

1 912 svar kom inn (79% av et årskull). Over halvparten av barna hadde fått medisin forskrevet av lege, tilsvarende 557 legemidler per 1 000 barn. En del hadde brukt flere preparater, gjennomsnittlig 1,4 preparater per barn. Antibiotika hadde vært forskrevet til 67% av dem som hadde fått medisin.

Denne studien tyder på at forskrivning av legemidler til barn i Vestfolder moderat. For vurdering av hva som er akseptabelt legemiddelforbruk for barn i denne aldersgruppen, er det ønskelig med flere farmakoepidemiologiske undersøkelser supplert med kliniske data.

Anbefalte artikler