Veiledende verditall for kostnad-nytte-analyser av helsetjenester

Nord E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


På grunnlag av preferansemålinger i flere land presenteres en tabell som viser samfunnets verdsetting av behandlingsutfall i helsevesenet som en numerisk funksjon av sykdomstilstandens alvorlighetsgrad og behandlingseffektens størrelse. Tallene i tabellen kan brukes i kostnad-nytte-analyser av kurative tjenester, i forebyggende programmer og ny medisinsk teknologi, herunder nye legemidler. Analysene kan være en støtte når det gjelder prioritering.

Anbefalte artikler