Veiledende verditall for kostnad-nytte-analyser av helsetjenester

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  På grunnlag av preferansemålinger i flere land presenteres en tabell som viser samfunnets verdsetting avbehandlingsutfall i helsevesenet som en numerisk funksjon av sykdomstilstandens alvorlighetsgrad ogbehandlingseffektens størrelse. Tallene i tabellen kan brukes i kostnad-nytte-analyser av kurative tjenester, iforebyggende programmer og ny medisinsk teknologi, herunder nye legemidler. Analysene kan være en støtte når detgjelder prioritering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media