Nina Hesselberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nina Hesselberg (f. 1951) er spesialist i anestesiologi og avdelingsleder for luftambulanseavdelingen i akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Nina Hesselberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media