Nina Helene Alnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nina Helene Alnes

Nina Helene Alnes
26.03.2009
Lauveng, A. Arbeidsmaur med gipset hjerte 211 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2008. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-01224-7 Psykisk lidelse er et av de viktigste forholdene knyttet til arbeidsuførhet og...
Nina Helene Alnes
25.06.2009
Bredesen, Ø. Skyggelek 346 s. Rasta: Forlaget Norske Bøker, 2009. Pris NOK 249 ISBN 978-82-8112-126-3 Skyggelek er en fortsettelse av forfatterens debutroman Speilbilder, som kom i 2006 ( 1 )...
Nina Helene Alnes
14.05.2009
B., Stubhaug Når livet røyner på Livskriser og meistring. 95 s. Oslo: Det norske samlaget, 2008. Pris NOK 249 ISBN 978-82-521-7082-5 Livskriser kan dreie seg om motgang, nederlag og tap. Det kan være...
Nina Helene Alnes
23.08.2011
Barn av psykisk psyke har vært et eget tema innen psykiatrien de senere år. I saker der barn er involvert som nære pårørende, må hensynet til barnets beste ha forrang. God behandling av...
Nina Helene Alnes
17.06.2014
Loy, Marty Boelk, Amy Losing a parent to suicide Using lived experiences to inform bereavement counseling. 209 s, tab, ill. Hove: Routledge, 2014. Pris GBP 24 ISBN 978-0-415-81618-2 Boken er basert...