Grunnbok i holdninger

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lauveng, A.

  Arbeidsmaur med gipset hjerte

  211 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2008. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-15-01224-7

  Psykisk lidelse er et av de viktigste forholdene knyttet til arbeidsuførhet og behov for tilrettelegging i arbeidslivet. Tema for denne utgivelsen er forståelse av attføringsprosessen når man har psykiske vansker. Økt kunnskap om psykisk helse og arbeidsliv er en målsetting for forfatteren, som også er psykolog og en ettertraktet foredragsholder.

  Arnhild Lauvengs selvbiografiske bok I morgen var jeg alltid en løve (2005) er allerede blitt et referanseverk om psykisk lidelse. Hun har også utgitt Unyttig som en rose (2006).

  Arbeidsmaur med gipset hjerte er en anskueliggjøring av hva psykisk lidelse og belastende livserfaringer kan innebære av begrensninger, utfordringer, komplikasjoner og kommunikasjonsvansker, både for den det gjelder og for dem som står rundt og forsøker å hjelpe.

  Den omhandler ulike aspekter ved psykisk lidelse og arbeidsliv i en nærgående og eksistensiell form. Språket er klart, personlig og lyrisk. Forfatteren bruker virkningsfullt illustrasjoner fra så vel psykologisk teori som eget liv og jordnære metaforer, der «maur eller barnål» er hovedmetaforen. Andre eksempler på lettfattelig formidling er diagnosekapitlet med overskriften I hvert fall er det sikkert at det kanskje er ei ku, kapitlet om å bygge en ny karriere – Sparkling av luftslott – og kapitlet om tillitsbygging, som innledes med Sjeler bør oppbevares frostfritt.

  I forståelsen av psykisk lidelse opplever vi for tiden et paradigmeskifte i teoretisk og praktisk tilnærming. Bevegelsen går fra en inndeling i «oss» (de friske) og «dem» (de syke) til en dimensjonal og allmennmenneskelig modell. Lauvengs arbeider er også et uttrykk for dette. Arbeidsmaur med gipset hjerte kan leses som en konkret veileder i attføringsprosessen, men representerer også en grunnbok i holdninger til psykisk lidelse.

  Den er så sentral og så godt skrevet at den egner seg for alle med interesse for psykisk lidelse. Målgruppen er i utgangspunktet arbeidstakere og deres omgivelser i arbeidslivet, fra kolleger til NAV-ansatte. Denne utgivelsen er selvfølgelig nyttig og tankevekkende også for spesialisthelsetjenesten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media