Nina Aass

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nina Aass

Marit S. Jordhøy, Nina Aass, Rune Svensen, Bente Ervik, Wenche Mohr
23.02.2006
Uavhengig av primærdiagnose er kvalme/oppkast og obstipasjon hyppige plager hos pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Artikkelen omtaler aktuell behandling og profylakse av...
Nina Aass, Kristin Bjordal, Kjell Magne Tveit, Tone Nordøy
23.02.2006
Figur 1 Innstilling av strålefelt. Illustrasjonsfoto Thea Tønnessen, Radiumhospitalets fotoavdeling Halvparten av norske kreftpasienter dør av sin maligne sykdom. For disse pasientene vil forløpet...
Kristin Bjordal, Nina Aass
16.12.2004
Palliativ kjemoterapi. Foto Dnr-foto Thea Tønnessen Moderne kreftbehandling innebærer bruk av cytostatika, ofte i kombinasjoner som samlet kan gi en betydelig toksisitet. Dette aksepteres vanligvis...
Sophie D. Fosså, Nina Aass, Kjell Tveter, Olav Dahl
20.08.2000
Hvert år diagnostiseres det i Norge ca. 420 nye tilfeller av nyrecellekreft (adenocarcinoma renis) (1). Median alder ved diagnostisering er 69 år, og ca. 30 % av pasientene er under 60 år. Ca. 25 %...
Irmelin Bergh, Nina Aass, Dagny Faksvåg Haugen, Stein Kaasa, Marianne Jensen Hjermstad
10.01.2012
The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) is the most widely used instrument for assessing symptoms in palliative medicine. A new, revised version, ESAS-r, has recently been developed, and it is...
Irmelin Bergh, Nina Aass, Dagny Haugen, Stein Kaasa, Marianne Jensen Hjermstad
10.01.2012
I palliativ medisin er Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) det mest brukte skjemaet for kartlegging av symptomer. Det foreligger nå en ny, revidert versjon, ESAS-r, som anbefales innført i...