Nils Kolstrup

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Kolstrup

Kjeld Malde, Ole Andreas Bjordal, Hans Høvik, Sverre Borgen, Nils Kolstrup
11.05.2006
Sviktende rekruttering til allmennmedisin og EØS-reglene om tre års klinisk utdanning før en lege selvstendig kan praktisere for trygdens regning har reist spørsmål om organiseringen av utdanningen i...
Nils Kolstrup
18.11.2004
Øgar, Petter Hovland, Tove Mellom kaos og kontroll Ledelse og kvalitetsutvikling i kommunehelsetjenesten. 260 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 299 ISBN 82-05-32649-5 Forfatterne...
Nils Kolstrup
12.08.2004
Guatemala er preget av fattigdom, likegyldighet, uvitenhet, mangel på menneskeverd og ufattelige store sosiale og økonomiske forskjeller. i Brev fra Guatemala Guatemala ligger rett sør for Mexico...
Nils Kolstrup, Christian Vold*, Hasse Melbye
14.08.2003
Asymptomatisk bakteriuri, definert som en ren kultur med mer enn 10 5 kolonier av bakterier per milliliter midtstrømsurin hos en asymptomatisk pasient, forekommer hos 2 – 11 % av gravide ( 1  –  3...
Linn Hofsøy Tollefsen, Anita Amundsen, Nils Kolstrup
15.05.2003
Stortinget vedtok i 1991 lov om listepasientforsøk i kommunehelsetjenesten. Formålet med loven var å undersøke om en slik ordning gav mer effektiv primærhelsetjeneste som var bedre tilpasset...
Nils Kolstrup, Ivar Sønbø Kristiansen
30.06.2000
Samfundsmedicinen sejler i modvind i norske kommuner. Rekrutteringen til faget er dårlig, og for første gang i historien måtte Folkehelsas kommunelegekurs (det tidligere Bygdøy-kurset) i 1998 aflyses...
Nils Kolstrup, Niels Bentzen
20.03.2000
I Stortingsmelding nr. 23 (1996 – 97) og innstilling fra sosialkomiteen nr. 215 (1996 – 97) gik man ind for at indføre en fastlegeordning i Norge. I indstillingen blev der fastslået i alt 13...
Steinar Hunskår, Nils Kolstrup
20.01.2000
Det er uro i de allmennmedisinske rekker. Symptomer på alvorlig sykdom og tretthet i faget er iøynefallende: Erfarne leger slutter, det er manglende nyrekruttering, frykt for fremtiden, mindre...
Steinar Hunskår, Nils Kolstrup
20.02.2000
Vi takker John Leer & Mette Brekke for kommentaren til vår lederartikkel i Tidsskriftet nr. 1/2000. Vi skrev i artikkelen at prosessen med å lage utdanningsstillinger «bør startes nå, og først i...